KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Impact Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zet zich onder andere in voor het behoud van gedeeld cultureel erfgoed en het zichtbaar maken van de betekenis ervan. De RCE werkt daarom samen met tien partnerlanden binnen het Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma. KWINK groep heeft de RCE geadviseerd hoe de impact van het programma inzichtelijk kan worden […]

17 april 2018

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zet zich onder andere in voor het behoud van gedeeld cultureel erfgoed en het zichtbaar maken van de betekenis ervan. De RCE werkt daarom samen met tien partnerlanden binnen het Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma. KWINK groep heeft de RCE geadviseerd hoe de impact van het programma inzichtelijk kan worden gemaakt.

Gedeeld verleden

De geschiedenis van Nederland is verbonden met die van veel andere landen. Eeuwen later zijn daarvan de sporen nog zichtbaar. Denk aan typisch Nederlands gevormde gevels in Zuid-Afrika, een orgel in een kerk in Sri Lanka en een gezonken schip voor de kust van Australië. En ook in Nederland vinden we sporen van ons gedeelde verleden met andere landen, in musea en archieven, maar bijvoorbeeld ook in onze taal en de gerechten die we eten. Gedeeld cultureel erfgoed is een prioriteit in het Nederlandse Internationaal Cultuurbeleid. Omdat ervan kan worden geleerd over Nederland en over de verbindingen met andere landen.

Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is één van de uitvoerders van het rijksbrede Gedeeld Cultureel Erfgoedprogramma. De RCE werkt daarbij samen met tien partnerlanden. Met het programma wil de RCE de betekenis en de mogelijkheden van gedeeld cultureel erfgoed zichtbaar maken, kennis en vaardigheden voor behoud en gebruik van gedeeld cultureel erfgoed uitwisselen en de samenwerking rondom gedeeld cultureel erfgoed versterken. Dit doet de RCE door het geven van trainingen, het verstrekken van adviezen, het aanbieden van hulpmiddelen (publicaties, tools, et cetera) en het ondersteunen van netwerken.

Theory of change

De RCE heeft KWINK groep gevraagd om te adviseren over hoe de impact op het werkterrein gedeeld cultureel erfgoed inzichtelijk kan worden gemaakt. Zodat de RCE zelf het programma tussentijds kan bijsturen, maar ook om te gebruiken in de verantwoording over het programma en om de zichtbaarheid van het programma te vergroten. Onder begeleiding van KWINK groep is in verschillende werksessies de ‘theory of change’ van het programma opgesteld en vertaald naar prestatie-indicatoren.

Ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring met het inzichtelijk maken van de impact van organisaties en programma’s. Ook voert KWINK groep veelvuldig onderzoek uit in de culturele sector.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten