KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Beter beleid door burgerparticipatie

Burgerparticipatie is belangrijk voor zowel bewoners als beleidsmakers. Het benutten van de ideeën en denkkracht van bewoners kan bijdragen aan kwalitatief betere en meer gedragen beleid en uitvoering. Dat potentieel wordt  lang niet altijd volledig benut door gemeenten. KWINK groep biedt concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten. […]

16 mei 2014

Burgerparticipatie is belangrijk voor zowel bewoners als beleidsmakers. Het benutten van de ideeën en denkkracht van bewoners kan bijdragen aan kwalitatief betere en meer gedragen beleid en uitvoering. Dat potentieel wordt  lang niet altijd volledig benut door gemeenten. KWINK groep biedt concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten.

Onbenut potentieel

Vaak voelen bewoners zich nog onvoldoende aangesproken om te participeren. Daarnaast zien bestuurders en ambtenaren nog lang niet altijd de voordelen van burgerparticipatie. De impact van burgerparticipatie staat of valt met een zorgvuldige uitvoering van het participatietraject door de gemeente.

Casus: Burgerparticipatie Gemeente Den Haag

Wordt de participatieverordening doeltreffend toegepast? Wat kan de gemeente doen om de toepassing verder te verbeteren? Kwink groep heeft de toepassing en effectiviteit van de inspraak- en participatieverordening van de gemeente Den Haag onderzocht aan de hand van deze vragen.

Concrete handvatten

KWINK groep biedt concrete handvatten voor het bevorderen van de effectieve en zorgvuldige toepassing van burgerparticipatie in gemeenten:

  1. Formuleer duidelijke doelstellingen, monitor de voortgang en evalueer de toepassing in de praktijk.
  2. Zorg voor bekendheid van burgerparticipatie onder bewoners. Bewoners moeten weten dat ze kunnen participeren en hoe ze kunnen participeren.
  3. Vergroot het draagvlak voor burgerparticipatie onder bestuurders en ambtenaren. Laat zien hoe het werkt en dat het werkt.
  4. Maak projectleiders en teamleden bewust van de randvoorwaarden voor een effectieve toepassing van participatie in projecten (tijd, mensen, middelen).
  5. Stimuleer een open houding van bestuurders en ambtenaren in participatietrajecten en kies een participatievorm die hiervoor geschikt is.
  6. Kies in een participatietraject voor een combinatie van hogere en lagere treden van de participatieladder, zodat bewoners zowel breed als diepgaand kunnen worden betrokken.

Meer weten over de invulling van deze handvatten? Neem dan contact op met Rogier van Schelven.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten