KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Jakar Westerbeek

jwesterbeek@kwinkgroep.nl
+31 6 5786 1830

Meer over Jakar

Draagt Actal bij aan vermindering regeldruk?

Het regeldrukbeleid is erop gericht om wet- en regelgeving voor bedrijven, burgers en professionals zoveel mogelijk te ontdoen van onnodige bepalingen, complexe voorschriften en ingewikkelde procedures. Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft de opdracht als externe waakhond de departementen kritisch te volgen en gevraagd en ongevraagd het kabinet van adviezen te voorzien om de regeldruk verder terug te dringen.

Momenteel voeren het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een beleidsevaluatie van Actal uit. KWINK groep is gevraagd als onderdeel van de evaluatie feitenonderzoek te doen naar de effectiviteit van het optreden van Actal.

Het onderzoek bestaat uit (1) een inventarisatie van de uitgebrachte adviezen en toetsen, (2) een analyse van de kwaliteit en impact van de adviezen en toetsen op basis van dossierstudie en (3) gesprekken met departementen en Actal.

Onze ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van adviescolleges. Eerder evalueerden we de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en onderzochten we doorwerking van de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website