KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Draagt Actal bij aan vermindering regeldruk?

Actal: Adviescollege toetsing regeldruk Het regeldrukbeleid is erop gericht om wet- en regelgeving voor bedrijven, burgers en professionals zoveel mogelijk te ontdoen van onnodige bepalingen, complexe voorschriften en ingewikkelde procedures. Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft de opdracht als externe waakhond de departementen kritisch te volgen en gevraagd en ongevraagd het kabinet van adviezen te […]

10 september 2015

Actal: Adviescollege toetsing regeldruk

Het regeldrukbeleid is erop gericht om wet- en regelgeving voor bedrijven, burgers en professionals zoveel mogelijk te ontdoen van onnodige bepalingen, complexe voorschriften en ingewikkelde procedures. Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) heeft de opdracht als externe waakhond de departementen kritisch te volgen en gevraagd en ongevraagd het kabinet van adviezen te voorzien om de regeldruk verder terug te dringen.

Momenteel voeren het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een beleidsevaluatie van Actal uit. KWINK groep is gevraagd als onderdeel van de evaluatie feitenonderzoek te doen naar de effectiviteit van het optreden van Actal.

Het onderzoek bestaat uit (1) een inventarisatie van de uitgebrachte adviezen en toetsen, (2) een analyse van de kwaliteit en impact van de adviezen en toetsen op basis van dossierstudie en (3) gesprekken met departementen en Actal.

Onze ervaring

KWINK groep heeft veel ervaring met het evalueren van adviescolleges. Eerder evalueerden we de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en onderzochten we doorwerking van de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten