KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep voert de Midterm Bibliotheekconvenant uit

In 2020 sloten de VOB, de VNG, SPN, het IPO, de KB en het ministerie van OCW het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Dit convenant gaat over afspraken over de bijdrage van de bibliotheekvoorziening in Nederland aan 3 maatschappelijke opgaven. Ook wordt beschreven welke 6 randvoorwaarden nodig zijn om de toekomst van bibliotheekvoorzieningen te garanderen.

23 mei 2022

In mei 2022, halverwege de termijn van het Bibliotheekconvenant, is behoefte aan een voortgangsrapportage. Ook halen we lessen op: wat gaat er goed, en wat kan er nog beter? KWINK groep zal dit onderzoek uitvoeren in de periode mei-september 2022.

Om tot een voortgangsrapportage te komen wordt er op een aantal manieren informatie opgehaald. KWINK groep maakt een format dat door betrokken partijen ingevuld kan worden. Dit invulformat bevat alle afspraken en acties uit het convenant. Bibliotheekpartijen vullen het format in: op welke onderdelen is wat ondernomen en met welk resultaat. KWINK groep bestudeert het feitenrelaas en maakt een gespreksronde langs de betrokkenen om de status te toetsen en aan te vullen. KWINK groep stelt op basis van de feiten/documenten en gesprekken een rapport op.

Vragen over de midterm van het Bibliotheekconvenant? Neem dan contact op met Janine Mulder.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten