KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

NIEUW: Leeronderzoek verkiezingsorganisatie

De komende jaren moeten gemeenten minimaal zes verkiezingsdagen (acht verkiezingen) organiseren. Dat vraagt veel van de gemeentelijke verkiezingsorganisatie. Daarom bieden wij nu een leeronderzoek aan.

16 februari 2022

De komende jaren moeten gemeenten minimaal zes verkiezingsdagen (acht verkiezingen) organiseren. Dat vraagt veel van de gemeentelijke verkiezingsorganisatie. Daarom bieden wij nu vanuit KWINK groep een leeronderzoek aan.

Uitdaging: organiseren van ten minste 8 verkiezingen

De komende jaren moeten gemeenten minimaal zes verkiezingsdagen (acht verkiezingen) organiseren. Het gaat om het organiseren van verkiezingen voor de gemeenteraad (2022 en 2026), Provinciale Staten en waterschappen (2023 en 2027), het Europees Parlement (2024) en de Tweede Kamer (minimaal één keer tussen 2022 en 2027).

Het organiseren van verkiezingen vraagt veel van gemeenten. Daar komt bij dat allerlei aanpassingen op het gebied van wet- en regelgeving geïmplementeerd moeten worden door gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen die nu in parlementaire behandeling is en het tijdelijke experimentenwet assistentie bij het stemmen (die tot september 2021 ter internetconsultatie lag en mogelijk wordt gewijzigd). Daarnaast vallen wijzigingen te verwachten rond de werkwijze om de verkiezingsuitslagen vast te stellen, rond het kiesstelstel (Wet herziening kiesstelsel) en een aangekondigde rolverzwaring van de Kiesraad naar een verkiezingsautoriteit. Tot slot is ook steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht voor het organiseren van verkiezingen. Denk hierbij aan de roep om transparantie bij het tellen van de stemmen.

Moment van leren

Het organiseren van verkiezingen is een belangrijke taak voor gemeenten. Deze veranderingen vragen nog meer van u als verkiezingsorganisatie. Het is dus nu het uitgelezen moment om de organisatie van verkiezingen te evalueren en aanbevelingen te doen voor het toekomstbestendig organiseren van verkiezingen.

Ons aanbod: leeronderzoek

Ons leeronderzoek zorgt voor inzicht in hoe uw gemeente de verkiezingen organiseert. We zorgen voor inzicht op in ieder geval zes onderdelen: organisatiestructuur, financiën, procesomschrijvingen, informatievoorziening/ICT, logistiek en kennisborging. Daarbij maken we een overzicht van de sterke en zwakke punten met betrekking tot de organisatie van verkiezingen in uw gemeente. We leveren concrete aanbevelingen op voor de korte en lange termijn.

Binnenkort starten we met de eerste leeronderzoeken. Wilt u meer informatie over het leeronderzoek, of een kennismakingsgesprek met ons? Neem dan contact op met Janine Mulder.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten