KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie streekomroepvorming

KWINK groep brengt de huidige stand van zaken rondom de vorming van de streekomroepen in kaart.  

25 mei 2021

Lokale omroepen informeren jou over het lokale nieuws. Ze houden je op de hoogte van het culturele, sportieve en maatschappelijke leven in jouw gemeente. Lokale omroepen maken onderdeel uit van het publieke bestel en vormen naast landelijk en regionaal de derde laag. Een streekomroep is een lokale omroep die uitzendt in twee of meer gemeenten. KWINK groep brengt de huidige stand van zaken rondom streekomroepvorming in kaart. Dit doen wij in opdracht van de NLPO.

Streekomroepvorming

Streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren om in de toekomst een lokaal toereikend media-aanbod (LTMA) te kunnen garanderen. De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkingsverband voor lokale omroepen in Nederland. De NLPO ondersteunt en coördineert de vorming van streekomroepen, om zo de kwaliteit en professionaliteit van de lokale journalistiek verder te ontwikkelen. Zo kan de NLPO het proces tot streekomroepvorming begeleiden en ondersteuning bieden bij het vormen van een streekomroep. In 2015 is in overleg met de lokale omroepen en gemeenten een indeling gemaakt van 77 streekomroepen. Nu is er behoefte aan een tussenevaluatie van de streekomroepvorming om de stand van zaken in kaart te brengen.

Onderzoeksaanpak

KWINK groep voert het onderzoek uit in opdracht van de NLPO. In het onderzoek bestuderen we allerlei openbare documenten van alle (nog te vormen) streekomroepen. Ook voeren we gesprekken bijvoorbeeld met gemeenten die medeverantwoordelijk zijn voor de financiering van de lokale omroepen en met het Commissariaat voor de Media, de VNG en het ministerie van OCW. We betrekken de lokale omroepen door middel van een informatie-uitvraag. Tot slot bestuderen we in het onderzoek een aantal casussen om zicht te krijgen op de praktijk.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten