KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Laad me – Strategisch plan Laadinfrastructuur Gemeente Amsterdam 2020-2030

Fritzi Reijerman en Rogier van Schelven hebben in opdracht van het Programma Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam als penvoerders meegewerkt aan Laad me – Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020 – 2030. Dit plan komt voort uit het Actieplan Schone Lucht, opgesteld om te voldoen aan het landelijke Klimaatakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. Met deze laadstrategie wil de gemeente aan alle Amsterdammers laten zien dat Amsterdam klaar is om de overstap naar elektrisch vervoer te maken.

16 december 2020

Ik ken de kroegen, kathedralen.
Van Amsterdam tot aan Maastricht.
Toch zal ik elke dag verdwalen.
Dat houdt de zaak in evenwicht.

EV-rijders kunnen met een gerust hart verdwalen in Amsterdam. De gemeente gaat de komende jaren een schaalsprong maken met de laadinfrastructuur. Dat gebeurt op een manier die past bij de stad. Er wordt rekening gehouden met bestaand beleid rondom mobiliteit, autoluw, deeleconomie, openbare ruimte, parkeren, varen en energietransitie. Want een goede laadinfrastructuur mag niet ten koste gaan van bijvoorbeeld de openbare ruimte en de historische binnenstad.

Fritzi Reijerman en Rogier van Schelven hebben in opdracht van het Programma Luchtkwaliteit van de gemeente Amsterdam als penvoerders meegewerkt aan Laad me – Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020 – 2030. Dit plan komt voort uit het Actieplan Schone Lucht, opgesteld om te voldoen aan het landelijke Klimaatakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. Met deze laadstrategie wil de gemeente aan alle Amsterdammers laten zien dat Amsterdam klaar is om de overstap naar elektrisch vervoer te maken.

Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030

De gemeente Amsterdam sprak vorig jaar de ambitie uit voor een uitstootvrije stad. In het strategisch plan zetten we uiteen hoe we de laadinfrastructuur realiseren die een uitstootvrije stad mogelijk maakt. Momenteel rijdt ongeveer 6% van de Amsterdamse personenauto’s elektrisch en voor andere vervoerscategorieën geldt dat dit percentage lager uitvalt. Er is een uitgebreide prognose gemaakt en daaruit blijkt onder meer dat er een grote schaalsprong nodig is, gelet op de doelstellingen uit het Actieplan Schone lucht. Van zo’n 8.000 laadpunten in de stad naar ruim 80.000!

In het plan wordt een nieuwe uitrolstrategie gepresenteerd. En een energiestrategie waarmee het elektriciteitsnetwerk ook in de toekomst toereikend is om al het elektrisch vervoer van elektriciteit te kunnen voorzien. De uitrolstrategie heeft vijf belangrijke uitgangspunten:

  1. Laden gebeurt zo veel mogelijk op privaat en semi-publiek terrein;
  2. Amsterdam legt waar nodig publieke laadinfrastructuur aan verspreid over de wijk;
  3. De plaatsing van publieke laadinfrastructuur gebeurt strategisch en datagestuurd;
  4. Op strategische locaties in de stad faciliteert de gemeente de realisatie van snellaadpunten;
  5. Samenwerken aan een dekkend netwerk van waterstofstations.

Om de noodzakelijke schaalsprong te bereiken en richting te geven aan de transitie naar emissievrij vervoer is het Strategische plan Laadinfrastructuur opgesteld. We geven inzicht in de hoofdlijnen en kaders ten aanzien van de laadinfrastructuur en het plaatsingsbeleid voor alle gebruikersgroepen. Met dit strategisch plan willen we vertrouwen geven aan inwoners en bezoekers van Amsterdam om de stap naar elektrisch vervoer te maken. Ook bieden we ruimte voor alternatieve schone brandstoffen zoals waterstof voor bijvoorbeeld de transportsector. Het plan biedt een strategie voor het plaatsen en opschalen van de gewenste mix aan laadfaciliteiten die de stad nodig heeft, rekening houdend met het aanpalende beleid op het gebied van bijvoorbeeld de openbare ruimte, een autoluwe stad, parkeren en de ontwikkelingen in het kader van de energietransitie.

Het Strategisch plan kan je hier vinden.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten