KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Toekomst gerichte evaluatie Innovatiefonds Flevoland

De bibliotheek is al lang geen plek meer waar mensen alleen maar boeken komen lenen of een krant gaan zitten lezen. Er worden tal van andere activiteiten ontplooit op het gebied van kunst, cultuur, en educatie, voor zowel jong als oud. Om ook in de toekomst een centrale plek te blijven voor deze activiteiten, is voortdurende innovatie essentieel. In de provincie Flevoland is voor de ontwikkeling van innovatie in 2017 een Innovatiefonds Bibliotheekfunctie opgericht. De provincie Flevoland heeft KWINK groep gevraagd om een tussentijdse evaluatie uit te voeren.

19 augustus 2020

Achtergrond Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland

De provincie Flevoland heeft in de Nota Cultuurbeleid 2017-2020 aangegeven haar ondersteuning van het bibliotheeknetwerk te willen herijken. Uitkomst van de herijking is het instellen van een Innovatiefonds om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken. In 2018 is het Innovatiefonds gestart met als doel om door het verstrekken van een financiƫle bijdrage de verdere innovatie van de bibliotheekfunctie in Flevoland te stimuleren.

Een deel van het fonds is bestemd voor de bibliotheken om zelf vernieuwing in hun dienstverlening door te voeren. Het andere deel is bedoeld voor projecten van andere partijen maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die kansen zien in innovatieve vormen van de samenwerking met de bibliotheek. Bij de start is afgesproken om in 2020 een tussentijdse evaluatie te laten uitvoeren.

Aanpak

KWINK groep voert een toekomstgerichte evaluatie uit. Dit betekent dat we zowel terugkijken als vooruitblikken. De nadruk ligt dus niet alleen op het evalueren van resultaten en effecten, maar ook het op het verzamelen van ervaringen, reflecties, succesfactoren en verbetermogelijkheden. Hieruit kan lering en inspiratie gehaald worden voor een toekomstgerichte aanpak, kunnen werkwijzen en samenwerkingen verbeterd worden en de impact versterkt.

In de evaluatie kijken we naar drie onderwerpen: het doel en de instelling van het Innovatiefonds, de uitvoering en de resultaten en effecten van het Innovatiefonds. Om tot een oordeel te komen analyseren we beschikbare (beleids)documenten, aanvragen en monitoringsinformatie van het Innovatiefonds. Daarnaast voeren we gesprekken met het Innovatiefonds, de provincie, gemeenten, en maatschappelijke organisaties.

Meer weten over het onderzoek? Neem gerust contact op met Janine Mulder of Frederique Uyterlinde.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten