KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie wettelijke regeling productontwikkelingsproces (artikel 32 BGfo Wft)

In 2020 heeft KWINK groep in opdracht van het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de wettelijke regeling productontwikkelingsproces, artikel 32 BGfo Wft. Het rapport is hier te downloaden. Wettelijke regeling productontwikkelingsproces Op 1 januari 2013 is het toezicht op het productontwikkelingsproces wettelijk verankerd. Artikel 32 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) […]

8 juni 2020

In 2020 heeft KWINK groep in opdracht van het Ministerie van Financiën een evaluatie uitgevoerd van de wettelijke regeling productontwikkelingsproces, artikel 32 BGfo Wft. Het rapport is hier te downloaden.

Wettelijke regeling productontwikkelingsproces

Op 1 januari 2013 is het toezicht op het productontwikkelingsproces wettelijk verankerd. Artikel 32 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) bepaalt dat financiële ondernemingen, wanneer zij producten aanbieden of samenstellen en op de markt verkrijgbaar stellen, daarbij de zorgvuldige behandeling van de klant waarborgen. Het doel van het toezicht op het productontwikkelingsproces is het waarborgen dat er bij de ontwikkeling van producten op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de belangen van de klant, zodat massaschade voor consumenten en de maatschappij als gevolg van pertinent slechte financiële producten wordt voorkomen. Het productontwikkelingsproces is van belang bij de ontwikkeling van nieuwe producten en voor bestaande producten.

Aandachtspunten voor de toekomst

We hebben geconcludeerd dat de wettelijke regeling weliswaar bijdraagt aan verkleining van de kans dat pertinent slechte financiële producten de weg naar de markt vinden, maar ook dat het doel nog niet volledig is bereikt. Uit ons onderzoek blijkt geen aanleiding om de wet aan te passen: de tekst van de wet voldoet. Het verbeteren van het doelbereik is te realiseren in de toepassing en de naleving van de wet door financiële ondernemingen. Aandacht van de toezichthouder is en blijft nodig om naleving van de wettelijke regeling te stimuleren en te
borgen. Aandachtspunten voor het toezicht zijn en blijven: (1) de implementatie en toepassing van het POP in marktsegmenten zoals kredietaanbieders, beheerders van beleggingsinstellingen, gevolmachtigden en serviceproviders, (2) de implementatie en toepassing bij de kleinere partijen die tot dusverre minder vaak betrokken zijn bij de POP-onderzoeken door de toezichthouder en (3) de toepassing van het productontwikkelingsproces bij reviews.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten