KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Bureau Architectenregister

Nederland kent internationaal een hoogstaande reputatie in de architectuur. Wie in Nederland is ingeschreven in het Architectenregister, heeft aangetoond over genoeg kennis en kunde te beschikken om de titel ‘architect’ te mogen voeren. Zowel bouwkundig architecten, stedenbouwkundig architecten, landschapsarchitecten als interieurarchitecten kunnen zich in het register inschrijven. Een interessante vraag is, hoe de kwaliteit van […]

4 oktober 2019

Nederland kent internationaal een hoogstaande reputatie in de architectuur. Wie in Nederland is ingeschreven in het Architectenregister, heeft aangetoond over genoeg kennis en kunde te beschikken om de titel ‘architect’ te mogen voeren. Zowel bouwkundig architecten, stedenbouwkundig architecten, landschapsarchitecten als interieurarchitecten kunnen zich in het register inschrijven. Een interessante vraag is, hoe de kwaliteit van deze titel in de praktijk wordt gewaarborgd en hoe de titel door het register beschermd wordt. Om je in het register in te schrijven moet de (toekomstig) architect in ieder geval aan een aantal eisen voldoen. Beginnende architecten doorlopen bijvoorbeeld een tweejarige beroepservaringsperiode. KWINK groep evalueert momenteel in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Bureau Architectenregister.

Het doel van Bureau Architectenregister

Op grond van de Wet op de architectentitel heeft het Bureau Architectenregister een aantal concrete taken en bevoegdheden. Het bureau is uiteraard belast met het beheer van het register, maar vervult bijvoorbeeld ook een belangrijke taak in het beoordelen van de beroepservaring en kan optreden als de titel onrechtmatig gevoerd wordt. De missie van het Bureau Architectenregister luidt: “Bureau Architectenregister beschermt de architectentitel, maakt de waarde duidelijk, stimuleert samenwerking tussen partijen in het beroepenveld en creëert voor alle (toekomstig) geregistreerden goede condities voor het succesvol doorlopen van de beroepservaring en voor een carrière lang leren.”

Een nobele missie. Maar hoe beschermt Bureau Architectenregister de architectentitel in de praktijk? En is de rol van het Bureau Architectenregister de afgelopen periode veranderd als gevolg van ontwikkelingen in het architectenveld? De architectenberoepsgroep is een dynamische. Een greep uit de ontwikkelingen waar het Bureau Architectenregister zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden, zijn bijvoorbeeld de groei in populariteit voor de Nederlandse studies vanuit het buitenland, de invoering van de beroepservaringsperiode in 2015 en de toename van het belang dat wordt gehecht duurzaamheid.

De evaluatie van het register

Het ministerie van OCW heeft KWINK groep gevraagd Bureau Architectenregister te evalueren over de periode 2011 – 2018. De evaluatie kijkt terug, maar biedt tevens gelegenheid om vooruit te blikken op de vraagstukken waar het Bureau Architectenregister mee te maken heeft of in de toekomst mee te maken krijgt.

Voor de evaluatie spreken we allerlei betrokken partijen, zoals de branche- en beroepsverenigingen van de verschillende disciplines van architecten, de onderwijsinstellingen die de architecten van de toekomst opleiden, het atelier Rijksbouwmeester en de ministeries die deze beroepsgroep ondersteunen of ondersteund hebben. Tot slot spreken we natuurlijk met Bureau Architectenregister zelf. We staan met deze partijen stil bij het heden, verleden en de toekomst van het Bureau Architectenregister.

Op onze website kunt u te zijner tijd de uitkomsten lezen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten