KWINK groep 

Janine Mulder

jmulder@kwinkgroep.nl
+31 6 1032 7935

Meer over Janine

Roel in 't Veld

roelintveld@hotmail.com
+31 6 5025 4273

Meer over Roel

Een regionaal datacentrum in Zeeland: een proces van cocreatie

In verschillende gemeenten, provincies en regio’s in Nederland worden momenteel datacentra opgestart. Sommigen staan nog in de grondverf, anderen zijn recentelijk opgericht. Begin dit jaar is bijvoorbeeld het samenwerkingsverband tussen Friese organisaties en het CBS ‘DataFryslan’ van start gegaan. Veel overheden zijn op zoek hoe zij data het beste kunnen inzetten bij het ontwerpen van hun beleid. De gedachte is dat overheidsmiddelen gerichter, doelmatiger en beter onderbouwd ingezet kunnen worden. KWINK groep voert momenteel in samenwerking met PROOF adviseurs een strategisch adviestraject uit rondom het vormgeven van een regionaal datacentrum in opdracht van de provincie Zeeland.

De meerwaarde in Zeeland

Het idee voor het vormgeven van een regionaal datacentrum in Zeeland komt voort uit de verwachte meerwaarde om in samenwerking met landelijke partner CBS, informatie structureel te borgen en toegankelijk te maken op regionaal niveau voor beleidsontwikkeling door regionale overheden en instellingen. Daarnaast vindt de Provincie Zeeland doorontwikkeling van de provinciale onderzoeksfunctie van belang, die nu bij het ZB | Planbureau is ondergebracht.  De Provincie Zeeland is voor een toekomstig datacentrum leverancier, maar heeft zelf ook  behoefte aan data en informatie die beschikbaar is bij kennisinstellingen, zorginstellingen, ondernemers of gemeenten in Zeeland. Ook deze andere partijen kunnen baat hebben bij het breed beschikbaar stellen én krijgen van data en informatie. Door een nauwere samenwerking tussen deze partijen vorm te geven, is dus een betere match mogelijk tussen vraag en aanbod.

Hoe pak je het vormgeven van een samenwerking aan?

Wij zijn ervan overtuigd dat, wanneer je het proces tot vormgeven van een regionaal datacentrum begeleidt ten gunste van partijen in Zeeland, je deze partijen dient te horen én te betrekken bij het proces tot vormgeven. We willen in co-creatie met de belanghebbenden komen tot een gedragen ‘ding’, zoals we het regionaal datacentrum tijdens gesprekken met betrokkenen vaak noemen (omdat zowel de vorm als de naam ter discussie staat).

De afgelopen periode hebben we met betrokken partijen stilgestaan bij de mogelijke functies van een regionaal datacentrum. Waar is behoefte aan? Wat zou een regionaal datacentrum moeten gaan doen? Momenteel onderzoeken we samen met de betrokken partijen waarom individuele partijen behoefte hebben om met elkaar samen te werken, wat de samenwerking zou moeten inhouden, met wie kan worden samengewerkt en hoe de samenwerking kan worden ingericht.

We houden u op de hoogte van de uitkomsten.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website