KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Advies: integrale ondersteuning energietransitie voor inwoner provincie Gelderland

Het Klimaatakkoord is er heel duidelijk over: vanaf 2020 moeten er per jaar tiendduizenden woningen worden verduurzaamd. Isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, aquathermie, restwarmte, en nog vele andere technologische oplossingen moeten worden toegepast bij de energietransitie. De vraag waar veel gemeenten en provincies mee zitten is: hoe kan ik mijn inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun […]

18 juli 2019

Het Klimaatakkoord is er heel duidelijk over: vanaf 2020 moeten er per jaar tiendduizenden woningen worden verduurzaamd. Isolatie, zonnepanelen, warmtepompen, aquathermie, restwarmte, en nog vele andere technologische oplossingen moeten worden toegepast bij de energietransitie. De vraag waar veel gemeenten en provincies mee zitten is: hoe kan ik mijn inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis? Hoe zorg ik dat lessen die elders geleerd zijn worden meegenomen? En wat is mijn rol als provincie of gemeente?

Met het vinden van een antwoord op deze vragen hebben Freek Kuipéri en Frederique Uyterlinde de provincie Gelderland de afgelopen maanden geholpen. Het rapport bevat een concreet advies voor de inrichting van een ondersteuningspunt energietransitie waarmee de provincie Gelderland klaar is voor de transitie in de gebouwde omgeving.

Huidige ondersteuning energietransitie ongelijksoortig

De provincie Gelderland hoeft met de inrichting van de ondersteuning niet vanaf nul te beginnen. In veel gemeenten en regio’s zijn energieloketten actief om inwoners te ondersteunen. Er zijn echter grote verschillen in de wijze waarop deze energieloketten zijn georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de schaal, de financiering en de activiteiten die energieloketten uitvoeren.

Advies: verbreed doelgroep, benut schaalvoordelen en borg kwaliteit

Ten eerste hebben we gekeken naar het aanbod van het ondersteuningspunt. Volgens ons moet dit aanbod zich richten op het ondersteuning bij de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat betekent dat het ondersteuningspunt ook andere doelgroepen dan woningeigenaren moet aanspreken. Bijvoorbeeld huurders, mkb’ers en maatschappelijk vastgoed. Ten tweede kan voordeel worden behaald door een aantal ondersteunende activiteiten op grotere schaal uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om ICT-voorzieningen, communicatiecampagnes en specialistische kennis. Daardoor ontstaat meer capaciteit om lokaal in te zetten op een persoonlijke benadering en het versterken van het lokale netwerk. Ten derde kunnen overheden door middel van financiering eisen stellen die de kwaliteit van de ondersteuning borgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen van tegenstrijdige belangen en het aansluiten bij landelijke kwaliteitscriteria.

Rol provincie bij energietransitie

In de eerste plaats biedt de provincie meerwaarde door kennis die in de regio’s en gemeenten is opgedaan te verbinden. Als verbindende schakel tussen regio’s en als verbinding tussen landelijke kennisontwikkeling en de lokale praktijk. We bevelen de provincie Gelderland daarom aan provinciale verbinders aan te stellen die gemeenten en regio’s ondersteunen. Daarnaast kan de provincie door middel van cofinanciering voorwaarden stellen om de kwaliteit van de ondersteuning te vergroten.

Ondersteuning in uw gemeente of regio?

Bent u ook zoekende hoe de ondersteuning van inwoners in uw gemeente of provincie het best kan worden ingericht? Welke afspraken u hiervoor moet maken? Hoe u de resultaten kunt monitoren? En op welke manier de financiering kan worden ingericht? We gaan hierover graag met u in gesprek.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten