KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Preventie van onbedoelde (tiener)zwangerschappen

Het Kabinet heeft besloten om het voorkomen van onbedoelde (tiener)zwangerschappen een impuls te geven. In de laatste maanden van 2018 heeft KWINK groep veldpartijen begeleid bij het opstellen van een plan om deze impuls vorm te geven.

Onbedoeld zwanger zijn, is een emotionele gebeurtenis, zowel op jonge als op latere leeftijd. Dat geldt ook voor de keuze om de zwangerschap uit te dragen dan wel af te breken. In Nederland is daarom veel aandacht voor preventie van en ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap. Veel gaat daarbij al goed. Zo behoort het Nederlandse abortuscijfer tot het laagste van de wereld en is ook het aantal tienermoeders laag in internationaal perspectief. Tegelijkertijd is in Nederland één op de vijf vrouwen ooit onbedoeld zwanger geweest en was 68% van deze zwangerschappen naast onbedoeld, ook ongewenst.

Een aantal veldpartijen (waaronder Rutgers, Siriz, GGD GHOR, School & Veiligheid en de Gezonde School) werkt daarom aan een plan voor het geven van een impuls aan de preventie van onbedoelde (tiener)zwangerschappen via het onderwijs. Wij hebben dit traject begeleid, onder andere door werksessies te organiseren en de daar opgehaalde informatie in een plan te verwerken, zodat de partijen concreet kunnen reageren en er in relatief korte tijd een stevig plan kwam te staan.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website