KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Meer van je impact maken

Impact is misschien wel het buzz-woord van dit moment. Elke zichzelf respecterende organisatie zegt ernaar te streven en vertaalt dit in mooie vergezichten en visies. En terecht: want elke organisatie – groot of klein, publiek of privaat – wil het verschil maken en iets voor mens of maatschappij betekenen. En als een organisatie niet uit […]

17 april 2018

Impact is misschien wel het buzz-woord van dit moment. Elke zichzelf respecterende organisatie zegt ernaar te streven en vertaalt dit in mooie vergezichten en visies. En terecht: want elke organisatie – groot of klein, publiek of privaat – wil het verschil maken en iets voor mens of maatschappij betekenen. En als een organisatie niet uit zichzelf met impact bezig is, dan vragen opdrachtgevers, klanten, financiers of de politiek er wel om. Maar als je even voorbij de ronkende mission statements kijkt dan wordt duidelijk dat veel organisaties worstelen met het fenomeen. Dat begint vaak al bij de vraag: wat is eigenlijk onze beoogde impact? KWINK groep helpt organisaties in het werken met impact.

Uitdagingen rondom impact

We zien dat organisaties het sturen op en inzichtelijk maken van impact even belangrijk als ingewikkeld vinden. En dat is ook niet zo verwonderlijk. Want de impact van beleid, een programma of een subsidie wordt meestal niet meteen zichtbaar, maar pas na verloop van tijd. Daarnaast werken organisaties vaak samen met anderen, en zijn ze daar dus ook van afhankelijk voor de beoogde bijdrage of verandering. En niet zelden vervullen ze een ondersteunende functie en staan ze niet zelf in direct contact met doelgroepen in de samenleving; ze vormen een radertje in een groter geheel.

Het achterliggende verhaal

Pogingen om impact inzichtelijk  te maken zien we vaak resulteren in lijstjes met weinigzeggende indicatoren. Mooie grafiekjes met cijfers, maar weinig relevant. Óf we zien dat organisaties de meer kwalitatieve weg inslaan, en vuistdikke strategiedocumenten produceren, waar niemand binnen de organisatie – laat staan erbuiten – nog in kijkt.

Dat kan ook anders. Begin met het achterliggende verhaal, de logica van jouw organisatie of programma: Welke impact wil ik bereiken? Welke veranderingen zijn daarvoor nodig? En wat kan (ga) ik als organisatie doen om daar een bijdrage aan te leveren? Kortom: hoe hangen mijn inspanningen logisch samen met mijn beoogde bijdrage aan de samenleving? Antwoorden op deze vragen vormen tezamen de zogeheten ‘interventielogica’ of: theory of change.

Wat is jouw theory of change?

Jouw theory of change maakt op gestructureerde wijze inzichtelijk HOE jij je impact realiseert. Door een theory of change op te stellen, maak je de beoogde verandering die jouw organisatie nastreeft in tussenstapjes inzichtelijk. En door indicaties van de resultaten op die tussenstapjes te verzamelen, kun je jouw theory of change onderbouwen. Je laat zien dat jouw verhaal klopt.

Op deze manier kun je het ‘impact-denken’ gebruiken als verantwoordingsinstrument, maar ook bij het bepalen van je strategie, het onderling bediscussiëren en aanscherpen van de logica achter deze strategie, bij het bijsturen van activiteiten en in de communicatie naar de buitenwereld.

KWINK groep en impact

KWINK groep doet onderzoek naar impact en adviseert organisaties over het werken met impact. Dat vinden we belangrijk omdat we zien dat veel (publieke) organisaties bij – willen – dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken maar vervolgens niet inzichtelijk kunnen maken hoe ze dat doen. Meer weten over ons aanbod? Lees verder.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten