KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Kunst van Lezen

Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de wereld van boeken en literatuur zodat zij het plezier van lezen kunnen ervaren. Dit is de ambitie van het programma Kunst van Lezen. KWINK groep evalueert dit programma in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW]. Het Ministerie van OCW streeft naar meer samenhang in […]

6 november 2014

Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met de wereld van boeken en literatuur zodat zij het plezier van lezen kunnen ervaren. Dit is de ambitie van het programma Kunst van Lezen. KWINK groep evalueert dit programma in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW].

Het Ministerie van OCW streeft naar meer samenhang in het beleid op het gebied van leesbevordering, bestrijding van laaggeletterdheid en taalonderwijs. Hiertoe is in 2008 het programma Kunst van Lezen gestart. Het programma loopt tot eind 2015. In het voorjaar van 2015 zal de Tweede Kamer in een beleidsbrief worden geïnformeerd over de aanpak. In voorbereiding op de beleidsbrief is besloten de evaluatie van het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen al in 2014 te laten plaatsvinden.

Het doel van deze evaluatie is (1) het toetsen van de effectiviteit van het gevoerde leesbevorderingsbeleid, (2) het bieden van aanknopingspunten voor een toekomstige aanpak en (3) het in kaart brengen van verbindingen tussen het beleid over laaggeletterdheid en het taalonderwijs.

Kunst van Lezen wil de leescultuur versterken. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. In het programma staan drie onderdelen centraal, namelijk (1) BoekStart voor baby’s en in de kinderopvang, (2) de Bibliotheek op School waar wordt gewerkt aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid en (3) het opzetten van strategische (lokale) leesbevorderingsnetwerken.

In het onderzoek worden interviews gehouden met onder meer bibliotheken, kinderopvanglocaties, scholen, leescoördinatoren en andere betrokken organisaties. Verder wordt er een documentenanalyse uitgevoerd.

KWINK groep voert deze evaluatie uit in de periode oktober-december 2014 in samenwerking met Rebel Group.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten