KWINK groep 

Blog

agenda

Van innovatie- naar actieagenda

Het bestuurlijk overleg van het ministerie van OCW, het IPO en de VNG heeft de ‘Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen […]

Lees het hele artikel