KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Verkenning Samenwerkingsplatform Taxi020

De gemeente Amsterdam werkt aan nieuw taxibeleid, met ambitieuze doelen: betrouwbaar, veilig en bonafide taxivervoer in een leefbare stad. De gemeente werkt aan deze doelen in samenwerking met ketenpartners en ministeries. En met taxiorganisaties. Daarvoor wil de gemeente een nieuwe overleg- en samenwerkingsstructuur opzetten: Samenwerkingsplatform Taxi020. In opdracht van de gemeente Amsterdam verkent KWINK groep de wensen en ideeën voor dit platform.

23 februari 2022

De gemeente Amsterdam werkt aan nieuw taxibeleid, met ambitieuze doelen: betrouwbaar, veilig en bonafide taxivervoer in een leefbare stad. De gemeente werkt aan deze doelen in samenwerking met ketenpartners en ministeries, en met taxiorganisaties. Daarvoor wil de gemeente een nieuwe overleg- en samenwerkingsstructuur opzetten: Samenwerkingsplatform Taxi020. In opdracht van de gemeente Amsterdam verkent KWINK groep de wensen en ideeën voor dit platform.

Samenwerking met de taxibranche

De doelen van de gemeente Amsterdam zijn ondanks de verminderde vraag naar taxiritten door de coronapandemie nog steeds actueel. Daarnaast zorgt Amsterdam voor gelijke regels voor alle chauffeurs. Omdat niet precies valt in te schatten hoe en wanneer de taxibranche zich zal herstellen, werkt de gemeente gebiedsgericht en adaptief.

Het platform moet in de eerste plaats een overlegstructuur bieden (van elkaar weten wat er speelt), maar kan ook fungeren als netwerk- en kennisdeelkanaal. Daarnaast is het de ambitie van de gemeente om tot gezamenlijke afspraken te komen over onder andere verkeersveiligheid, uitstootvrij taxiverkeer, antidiscriminatiebeleid en de aanpak van malafide praktijken.

Verkenning taxibeleid

Tijdens onze verkenning inventariseren we bij de gemeente, taxiorganisaties en andere betrokken partijen: wat zou voor jullie het doel zijn van een samenwerkingsplatform? Over welke onderwerpen wil je het hebben? Wie moeten er deelnemer worden van dit platform? Wat is een geschikte structuur en governance? En onder welke voorwaarde(n) zou je willen deelnemen? De resultaten van deze verkenning verwerken we in een concreet voorstel voor de opzet van het platform.

Neem contact op met Bastiaan Smeets (bsmeets@kwinkgroep.nl) voor meer informatie over de verkenning naar het Samenwerkingsplatform Taxi020.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten