KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Even voorstellen: onze nieuwe stagiairs!

Op 1 september 2021 begonnen Feline Wafelaar en Niek de Vreeze als stagiair bij KWINK groep. Beiden werken mee aan onze projecten, en doen daarnaast een interne opdracht. Na de eerste drie weken hebben we hen gevraagd hoe ze hun start bij KWINK groep hebben ervaren en waar ze momenteel mee bezig zijn.

24 september 2021

Hoe hebben jullie de eerste drie weken als stagiairs bij KWINK ervaren?

Niek: “De eerste drie weken zijn voorbij gevlogen! Na het warme welkom heb ik vooral enorm veel geleerd afgelopen drie weken: over nieuwe thema’s en de advieswereld natuurlijk. Waar ik de eerste week nog gesloopt thuis kwam van alle indrukken en dingen om te leren ben ik inmiddels behoorlijk geland. Het is fijn dat we als stagiairs meteen mee kunnen draaien met meerdere projecten, waardoor je direct veel contact met je collega’s hebt. Gelukkig kunnen we nu weer vaker naar kantoor, na anderhalf jaar voornamelijk thuis zitten en studeren.”

Feline: “Ik moest ook echt weer even wennen na twee maanden vakantie en anderhalf jaar thuis studeren, maar ik voelde mij direct op mijn plek bij KWINK groep. Het team is heel erg leuk en in de eerste weken plan je met iedereen individueel een halfuurtje in om kennis te maken. Hierdoor voelde ik mij direct onderdeel van het team!”

Met welke projecten zijn jullie nu bezig?

Feline: “Ik werk op dit moment aan vier projecten bij KWINK groep. Het eerste project is het toekomstagenda onderzoek wat gaat over de inzet van citizen science (i.e., burgerwetenschap) door overheden. Daarnaast help ik bij het prioritaire gebieden project waarvoor we toekomstperspectieven moeten schetsen voor vijf aangewezen probleemgebieden in Den Haag. Ook ben ik sinds kort aangesloten bij de evaluatie van het CBS. Tot slot ben ik bezig met mijn eigen interne project wat gaat over de mogelijkheden voor KWINK groep om data science te gebruiken binnen hun onderzoeken.”

Niek: “Ik werk nu mee aan de doorlichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een verkennend onderzoek naar verstedelijkingsstrategieën. In dat laatste project doen we onderzoek naar hoe de overheid bepaalde belangen beter kan waarborgen bij stedelijke ontwikkeling. Daarnaast heb ik afgelopen twee weken geholpen bij de analyse van een onderzoek naar participatie bij zonne- en windenergie. Voor mijn interne project wil ik binnen KWINK een discussie gaan voeren over hoe breed je je rol als beleidsonderzoeker en -adviseur zou moeten opvatten. Dit staat echter nog in de kinderschoenen: wordt vervolgd!”

Wat is jullie rol binnen deze projecten?

Feline: “Ik ben op dit moment voornamelijk druk met het Toekomstagenda onderzoek over de inzet van citizen science. Hiervoor houden we op dit moment interviews met wetenschappers, overheden en ervaring experts. Naast het notuleren stel ik ook aanvullende vragen gedurende de interviews. Voor het prioritaire gebieden project hebben we groepsgesprekken/focus groups met verschillende stakeholders over de probleemgebieden – deze vinden fysiek plaats wat het extra leuk maakt.”

Niek: “Net als Feline hou ik me ook veel bezig met het voorbereiden en afnemen van interviews voor de verschillende projecten. Daarnaast helpen we als stagiairs mee in het uitvoeren van documentanalyses. Binnen de projecten waarbij we betrokken zijn moeten veel documenten worden bestudeerd. Denk dan bijvoorbeeld aan jaarverslagen, interne rapporten, ministeriële regelingen of beleidsdocumenten. Door betrokken te zijn bij interviews en het bestuderen van deze documenten duiken we bij KWINK meteen de (inhoudelijke) diepte in.”

 Waar kijken jullie het meest naar uit in de aankomende maanden?

Niek: “Ik ben bij twee projecten echt vanaf het begin aangesloten. Naast veel leren, lijkt me het ook gaaf om uiteindelijk een project af te kunnen sluiten met een rapport: dan is de cirkel namelijk helemaal rond. Ik denk dat het een voldaan gevoel geeft wanneer je dan terugkijkt naar wat je allemaal hebt gedaan om zo’n rapport tot stand te brengen. Daarnaast kijk ik er naar uit om me binnen projecten steeds meer inhoudelijk te ontwikkelen naar een volwaardig teamlid!”

Feline: “Net als Niek kijk ik er ook naar uit om volwaardig teamlid te zijn, maar ik moet zeggen dat dit na drie weken ook al aardig zo voelt. Ondanks dat we stagiairs zijn word je goed bij de projecten betrokken en kun je veel inhoudelijk werk verrichten. Verder kijk ik er ook naar uit om met mijn eigen interne project aan de slag te gaan. Tijdens mijn master heb ik veel projecten uitgevoerd waarbij ik data science heb ingezet, een methode die KWINK groep niet vaak gebruikt. Ik vind het leuk om uit te pluizen hoe data science waardevol kan zijn voor KWINK groep.  En natuurlijk kijken we heel erg uit naar de GLOBAL – een tripje naar Gent met alle KWINK’ers!”

Stagelopen bij KWINK groep

Elk half jaar verwelkomt KWINK groep twee nieuwe stagiairs. Ook geïnteresseerd? Hou dan onze website in de gaten!

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten