KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Invloed eigendom op beheer nationale meetstandaarden VSL

In 2020 heeft KWINK groep in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek gedaan naar het beheer van de nationale meetstandaarden door het Van Swinden Laboratorium (VSL). Aanleiding onderzoek nationale meerstandaarden VSL Het ministerie van EZK heeft KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar het beheer van de nationale meetstandaarden door […]

8 augustus 2020

In 2020 heeft KWINK groep in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een onderzoek gedaan naar het beheer van de nationale meetstandaarden door het Van Swinden Laboratorium (VSL).

Aanleiding onderzoek nationale meerstandaarden VSL

Het ministerie van EZK heeft KWINK groep gevraagd onderzoek te doen naar het beheer van de nationale meetstandaarden door VSL. Dit onderzoek richt zich op de vraag of publiek eigendom van de wetenschappelijke apparatuur en de meetstandaarden kan bijdragen aan het vergroten van eventuele voordelen of verkleinen van eventuele risico’s. Het onderzoek volgt uit een motie die Kamerlid Bruins (CU) bij parlementaire behandeling van de begroting 2020 van het Ministerie van EZK indiende.

Publiek eigendom van nationale meetstandaarden

In de situatie waarbij het volledige meetstandaardenbeheer in publieke handen zou zijn, zou het risico dat de commerciële belangen een te grote invloed hebben op de (investerings)beslissingen, wegvallen. Het publieke alternatief neemt echter niet alle genoemde risico’s weg. Zo heeft een wisseling van het eigendom an sich geen invloed heeft op de totale hoeveelheid financiële middelen die ter beschikking staan voor het meetstandaardenbeheer. Dat betekent bijvoorbeeld dat ook in de publieke situatie standaarden stopgezet kunnen worden, wanneer deze standaarden niet meer kostendekkend zijn aan te bieden. Ook blijft de afhankelijkheid van gekwalificeerd personeel bestaan. Daarnaast worden de verschillende efficiencyprikkels van de huidige situatie minder en kunnen de transitiekosten hoog zijn.

Aanbevelingen voor de nationale meetstandaarden

Op basis van dit onderzoek bevelen wij aan in te zetten op het versterken van de checks and balances in de huidige situatie. Dit kan een snelle en effectieve wijze zijn om de beschreven risico’s te verkleinen en de voordelen van de huidige situatie te behouden. Wij bevelen hierbij aan de genomen maatregelen de komende jaren periodiek te evalueren om te bezien of de gewenste effecten zijn bereikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan worden overwogen toch over te gaan op verdergaande maatregelen. Het in publieke handen brengen van uitsluitend de apparatuur en de meetstandaarden (scenario 3), zien wij hierbij echter niet als wenselijke optie, omdat deze ingreep slechts geringe invloed heeft op de beschreven risico’s en verschillende nieuwe complicaties met zich mee brengt.

Meer lezen? Het rapport is hier te downloaden.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten