KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Factsheet subsidie Jong Leren Eten

Het programma Jong Leren Eten stimuleert scholen en kinderopvang om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. KWINK groep evalueerde de eerste subsidieronde voor het schooljaar 2018/2019. Programma Jong Leren Eten Met […]

20 april 2020

Het programma Jong Leren Eten stimuleert scholen en kinderopvang om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken. KWINK groep evalueerde de eerste subsidieronde voor het schooljaar 2018/2019.

Programma Jong Leren Eten

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Er was grote interesse onder scholen voor de eerste subsidieronde van het programma: 373 scholen hebben subsidie aangevraagd en 286 scholen hebben uiteindelijk subsidie ontvangen. De subsidie is vooral gebruikt door scholen die al bezig waren met het thema voeding, en die met de subsidie nieuwe, andersoortige activiteiten konden organiseren (bijvoorbeeld een excursie of een kookles). Scholen zijn over het algemeen zeer positief over de subsidie.

Factsheet

De factsheet Evaluatie subsidie Jong Leren Eten bevat de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie. De uitkomsten worden benut voor het vervolg van het programma. Voor het schooljaar 2020/2021 staat er een nieuwe (derde) ronde gepland.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten