KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

De podcastserie ‘Liefdeslessen voor een ambtenaar’ wordt in september gelanceerd!

We hebben nieuws! Sara de Monchy (theater/radiomaker) en Fritzi Reijerman (onderzoeker) starten met steun van KWINK groep een podcastserie over de liefdesrelatie tussen burger en overheid. Zijn ambtenaren zich voldoende bewust van het huwelijk dat zij met de burger(s) onderhouden? In deze podcast bieden Fritzi en Sara inspiratie voor een goed huwelijk. Tijd voor een interview met Fritzi.

3 april 2020

Fritzi, vertel. Waarom hebben ambtenaren liefdeslessen nodig?

Fritzi: Tijdens mijn werk bij KWINK heb ik veel burgerparticipatieprojecten geëvalueerd. Daar, maar ook tijdens andere projecten die niet over de relatie burger en overheid gingen in eerste instantie, zag ik hoe gecompliceerd, voorzichtig of lomp de twee huwelijkspartners soms langs elkaar heen dansen. Er zijn veel mooie voorbeelden van een goed huwelijk, maar er gaat ook veel mis. Volgens mij komt dit vaak omdat sommige ambtenaren zich onvoldoende realiseren hoe erg ze van burgers afhankelijk zijn op de langere termijn. Als burger heb je vaak niet eens door dat je een relatie onderhoudt met de overheid. Zodra er iets ‘mis’ gaat, kijk bijvoorbeeld naar de Coronacrisis, blijkt echter dat burger en overheid wederzijds van elkaar afhankelijk zijn.

Ook in het huwelijk tussen burger en overheid spelen dus kwesties als vertrouwen, oude koeien, verwachtingen en emoties. Hoe bekijk je casussen van uitdagingen tussen burger en overheid als je de parallel trekt met liefdesrelaties? Benaderen de twee elkaar voldoende als ‘levenspartners’, of gaat het alleen maar over de inhoud?

Een podcastserie starten, dat doet niet iedereen. Waarom ben je begonnen met een podcast?

Fritzi: Bij KWINK schrijven we veel genuanceerde rapportages waarin antwoorden op onderzoeksvragen geformuleerd worden. Tijdens het schrijven van die rapporten tref je soms terugkerende thema’s aan die meer aandacht verdienen. Zo ook de relatie tussen burger en overheid. Je hoort en leest zoveel over het wantrouwen in de overheid of het afbreken van de rechtsstaat, maar ik vond dat er nog onvoldoende voorbeelden beschikbaar waren waarin duidelijk en concreet werd uitgelegd hoe je die relatie juist beter kan vormgeven. Hoe kan je dat beter delen dan in een verhalende vorm? Met een podcast kan je in de trein of op de fiets inspiratie opdoen terwijl je lacht om de onverwachte wendingen.

Welke relatieperikelen kom je zoal tegen in de podcast?

Fritzi: In elke aflevering staat een andere relatiecrisis centraal. Denk hierbij aan de machteloosheid wanneer er een afvalcontainer voor jouw deur wordt geplaatst, de frustratie wanneer bomen gekapt worden of de gezamenlijkheid bij het ontwerpen van een plein in jouw buurt.

Wat wil je bereiken met de podcastserie?

Fritzi: Ik hoop dat ambtenaren inspiratie opdoen. Dat zij in hun toekomstige werk beter weten hoe ze het huwelijk met de burger op een herkenbare manier vorm kunnen geven. En ik hoop dat alle luisteraars zich realiseren dat het onderhouden van deze liefdesrelatie loont, ondanks dat het, net als in het echt, ‘hard werken’ is.

Hoe kun je verder betrokken raken bij de podcastserie?

Fritzi: De podcast zal gratis beschikbaar worden gesteld in september via Spotify en verschillende podcast-apps. We willen daarnaast de podcast breder verspreiden onder iedereen die zich beweegt in het huwelijk tussen burger en overheid. Ben je nu al geïnteresseerd in de podcast en zou je betrokken willen raken bij het verder verspreiden van de podcast? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar Fritzi Reijerman (freijerman@kwinkgroep.nl).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten