KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Technologische zorginnovatie in het Haags sociaal domein

Technologische zorginnovatie draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg en biedt daarnaast kansen voor de Haagse economie. Door het stimuleren van een ecosysteem voor zorginnovatie, waarin inwoners, zorgaanbieders, ondernemers, kennis-/opleidingsinstituten en de gemeente met elkaar samenwerken, kan de zelfredzaamheid van Hagenaars met behulp van technologische innovaties worden vergroot en krijgt de economie in de Haagse regio een impuls. Dit volgt uit onderzoek van KWINK groep en Birch Consultants in opdracht van de gemeente Den Haag. 

30 januari 2020

De Haagse regio heeft – net als andere regio’s – te maken met uitdagingen in het gemeentelijke sociale domein. Het aantal mensen met een ondersteuningsvraag neemt toe en het tekort aan geschoold personeel in de zorg blijft groeien. Technologische zorginnovatie biedt kansen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. KWINK groep en Birch Consultants onderzochten hoe een meer gestructureerde aanpak op het gebied van technologische zorginnovatie ook een positief effect kan hebben op de Haagse economie. Dan gaat het bijvoorbeeld over het aantrekken van gespecialiseerde techbedrijven en banen voor de hele breedte van de beroepsbevolking.

Om antwoord te geven op deze vraag is het ecosysteem van zorg(tech)innovatie voor het sociaal domein in de Haagse regio in kaart gebracht. Naast desk research zijn gesprekken gevoerd met diverse stakeholders uit het bedrijfsleven, het sociaal domein, maatschappelijke of netwerkorganisaties, kennis- en opleidingsinstellingen en overheden. Hieruit volgt dat er in de Haagse regio al een levendig ecosysteem is, waarin steeds meer aandacht komt voor technologische zorginnovatie. De regio beschikt over kennisinstellingen en potentieel talent op alle niveaus, actieve kennisnetwerken en clusterorganisaties en fysieke infrastructuur zoals university-, field- en living labs.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat het nog ontbreekt aan focus en verbinding. Er zijn veel aanknopingspunten voor een regionaal profiel op technologische zorginnovatie, maar in het ecosysteem is nog te weinig focus op het sociaal domein en onvoldoende verbinding tussen initiatieven. Samen met partners kan de gemeente hierin het verschil maken.

Het onderzoeksrapport beschrijft elf interventies voor het versterken van het huidige ecosysteem. De interventies zijn gericht op het bevorderen van investeringen, het bij elkaar brengen van partijen, het zoeken van ruimte in de regelgeving en het stimuleren van adoptie en opschaling van innovaties. Ze kunnen dienen als bouwstenen voor een gestructureerde aanpak op het gebied van technologische zorginnovatie in het gemeentelijke sociale domein.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten