KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Overzicht in ondersteuning bij de warmtetransitie

Werk jij als gemeenteambtenaar aan de warmtetransitie en zie jij in het woud van tools, handreikingen en masterclasses door de bomen het bos nog? In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam heeft KWINK groep een overzicht gemaakt van het ondersteuningsaanbod voor gemeenten binnen de MRA. Gemeenten hebben een belangrijke en groeiende rol op het terrein van […]

3 juni 2019

Werk jij als gemeenteambtenaar aan de warmtetransitie en zie jij in het woud van tools, handreikingen en masterclasses door de bomen het bos nog? In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam heeft KWINK groep een overzicht gemaakt van het ondersteuningsaanbod voor gemeenten binnen de MRA.

Gemeenten hebben een belangrijke en groeiende rol op het terrein van de warmtetransitie op wijkniveau. Op allerlei plekken, door allerlei partijen en in allerlei vormen wordt aan gemeenten ondersteuning aangeboden. Zie daar nog maar eens het overzicht over te houden.

De MRA wil graag een bijdrage leveren aan een zo efficiënt mogelijke ondersteuningsstructuur voor gemeenten in de MRA. Niet door zelf ondersteuning te geven, wel door te borgen dat het aanbod vindbaar en compleet is, en zo goed mogelijk aansluit op de vragen van gemeenten. De MRA heeft daarom KWINK groep gevraagd te inventariseren of de huidige ondersteuningsstructuur voor gemeenten binnen de MRA op orde is, èn wat we kunnen doen om die verder te optimaliseren.

Op de website van MRA Duurzaam je een overzicht van alle bestaande vormen van ondersteuning. Over onder meer planvorming, burgerparticipatie, techniek, samenwerking, en financiering. In de vorm van onder meer handreikingen, leerkringen, helpdesk etc.

Heb jij nog een ondersteuningstip voor je collega-gemeenten, die nog niet in dit overzicht staat? Of heb je een ondersteuningsbehoefte die in deze rapportage nog niet wordt genoemd, geef het dan door aan Annelies Dijkzeul.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten