KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Green Deal aardgasvrije wijken

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de omslag naar aardgasvrij koken en verwarmen. In maart 2017 ondertekenden 31 gemeenten, VNG, IPO, Netbeheer Nederland, netbeheerders en de ministeries van IenM, EZK en BZK een Green Deal met de ambitie deze ontwikkeling naar aardgasvrije […]

5 december 2018

De energietransitie grijpt in tot achter de voordeur van zeven miljoen huishoudens. Een groot onderdeel van deze transitie is de omslag naar aardgasvrij koken en verwarmen. In maart 2017 ondertekenden 31 gemeenten, VNG, IPO, Netbeheer Nederland, netbeheerders en de ministeries van IenM, EZK en BZK een Green Deal met de ambitie deze ontwikkeling naar aardgasvrije wijken te versnellen. Daarbij zou de Green Deal aardgasvrije wijken ook input genereren voor het aanpassen van condities, zoals financiering en wet- en regelgeving. In onze evaluatie gaan wij na in hoeverre dit geslaagd is.

Gemeenten zetten stappen

Hoewel er nog geen bestaande wijk daadwerkelijk van het gas af is, hebben partijen gedurende de looptijd van de Green Deal aardgasvrije wijken wel verschillende tussenresultaten bereikt; in de analyse en planvorming (warmteplannen, kansenkaarten, etc); in burgerparticipatie (huisbezoeken, een virtual reality app, campagnes, modelwoning, etc); rond financiering (marktverkenning, maatschappelijke kostenbatenanalyse, woonabonnement, etc); en op het gebied van samenwerking met stakeholders (lokale deals). Ook hebben 21 Green Deal gemeenten een proeftuinaanvraag gedaan, waarvan 11 aanvragen zijn gehonoreerd.

Twee perspectieven op bijdrage Green Deal

De vraag in welke mate de Green Deal aardgasvrije wijken hieraan een effectieve bijdrage heeft geleverd, kent twee type antwoorden. Enerzijds heeft de deal een effectieve bijdrage geleverd aan het creëren van bewustzijn, urgentie en legitimiteit van de aanpak bij gemeenten en lokale stakeholders, en inzicht gegeven in de uitdagingen van een complex en lange termijn transitieproces. Voor een deel van de gemeenten is de Green Deal effectief geweest in het faciliteren van kennisdeling en de onderlinge contacten tussen gemeenten. Anderzijds concluderen we dat er meer uit de deal te halen was geweest als het Rijk de deelnemende gemeenten meer proactief had betrokken en nog meer op zoek was gegaan naar leervormen die aansluiten bij de vragen en leerbehoeften. Ook had het Rijk zich meer als bondgenoot kunnen opstellen, door (in gesprek met gemeenten) duidelijker te maken dat het aanpassen van condities tijd kost, en te laten zien op welke manier het Rijk voor hen bezig is.

Kaart met gevraagde en aangeboden kennis

Een toegevoegde waarde van de Green Deal aardgasvrije wijken is dat gemeenten van elkaars ervaringen hebben kunnen leren. Naast een evaluatierapport hebben wij daarom een kaart gemaakt waarop gemeenten het kennisaanbod en de kennisvragen van andere gemeenten kunnen vinden. U vindt deze kaart via deze link.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten