KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert het Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Voor het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO) is de beroepsvorming van schoolleiders al langere tijd een belangrijk thema. Het heeft hiernaast tot doel schoolleiders te stimuleren om te werken aan hun professionalisering. Directeuren en adjunct-directeuren zijn verplicht zich in het Schoolleidersregister PO te registreren en elke vier jaar te herregistreren. Een aantoonbaar professionaliserende doelgroep draagt bij […]

3 oktober 2018

Voor het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO) is de beroepsvorming van schoolleiders al langere tijd een belangrijk thema. Het heeft hiernaast tot doel schoolleiders te stimuleren om te werken aan hun professionalisering. Directeuren en adjunct-directeuren zijn verplicht zich in het Schoolleidersregister PO te registreren en elke vier jaar te herregistreren. Een aantoonbaar professionaliserende doelgroep draagt bij aan het begrip voor de cruciale rol van schoolleiders in het primair onderwijs, zo is de gedachte. KWINK groep is momenteel bezig met een kwalitatieve evaluatie van het Schoolleidersregister PO in opdracht van het ministerie van OCW en de Stichting Schoolleidersregister PO zelf.

Evaluatie van het Schoolleidersregister PO

De vraag ligt voor of het register de juiste en voldoende ondersteuning biedt aan de professionaliseringsactiviteiten van schoolleiders en welke bijdrage het register levert aan de professionalisering van individuele schoolleiders en de beroepsgroep als geheel. Daarnaast bekijken we of het register voldoende ondersteuning biedt aan de medewerkers van de stichting zelf.

Enquête, gesprekken en IT-audit

De komende tijd enquêteren we schoolleiders en schoolbestuurders, spreken we met schoolleiders en belangrijke organisaties en bonden in het primair onderwijs en voeren we IT-workshops uit met medewerkers van de stichting.

Wij zien het belang van de erkenning van de functie van schoolleiders en zijn nieuwsgierig naar de rol die het Schoolleidersregister PO heeft gespeeld en in de toekomst kan spelen voor de professionalisering van deze beroepsgroep. We houden u op de hoogte.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten