KWINK groep 

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

KWINK groep evalueert het Schoolleidersregister Primair Onderwijs

Voor het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (PO) is de beroepsvorming van schoolleiders al langere tijd een belangrijk thema. Het Schoolleidersregister PO heeft hiernaast tot doel schoolleiders te stimuleren om te werken aan hun professionalisering. Directeuren en adjunct-directeuren zijn verplicht zich in het Schoolleidersregister PO te registreren en elke vier jaar te herregistereren. Een aantoonbaar professionaliserende doelgroep draagt bij aan het begrip voor de cruciale rol van schoolleiders in het primair onderwijs, zo is de gedachte. KWINK groep is momenteel bezig met een kwalitatieve evaluatie van het Schoolleidersregister PO in opdracht van het ministerie van OCW en het Schoolleidersregister PO zelf.

Evaluatie van het Schoolleidersregister PO

De vraag ligt voor of het register de juiste en voldoende ondersteuning biedt aan de professionaliseringsactiviteiten van schoolleiders en welke bijdrage het register levert aan de professionalisering van individuele schoolleiders en de beroepsgroep als geheel. Daarnaast bekijken we of het register voldoende ondersteuning biedt aan de medewerkers van de Stichting Schoolleidersregister PO zelf.

Enquête, gesprekken en IT-audit

De komende tijd enquêteren we schoolleiders en schoolbestuurders, spreken we met schoolleiders en belangrijke organisaties en bonden in het primair onderwijs en voeren we IT-workshops uit met medewerkers van de Stichting Schoolleidersregister PO.

Wij zien het belang van de erkenning van de functie van schoolleiders en zijn nieuwsgierig naar de rol die het Schoolleidersregister PO heeft gespeeld en in de toekomst kan spelen voor de professionalisering van deze beroepsgroep. We houden u op de hoogte.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website