KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

5 lessen uit het VNG-programma Innovatieve Aanpakken

Het bestuderen van innovatieve aanpakken biedt een leerzaam kijkje in de toekomst. Innovatie geeft immers de mogelijkheid te concluderen of een oplossing voldoende dan wel onvoldoende toekomstperspectief biedt voor de aanpak van een grote opgave. Een grote opgave voor Nederlandse gemeenten is de verduurzaming van bestaande koopwoningen. De urgentie van deze opgave werd al in […]

17 augustus 2018

Het bestuderen van innovatieve aanpakken biedt een leerzaam kijkje in de toekomst. Innovatie geeft immers de mogelijkheid te concluderen of een oplossing voldoende dan wel onvoldoende toekomstperspectief biedt voor de aanpak van een grote opgave. Een grote opgave voor Nederlandse gemeenten is de verduurzaming van bestaande koopwoningen. De urgentie van deze opgave werd al in 2013 vastgelegd in het Energieakkoord. Inmiddels hebben recente ontwikkelingen, zoals de beslissing van minister Wiebes om Groningen ‘van het gas af te halen’, de ambities in het huidige regeerakkoord en het ontwerp van het nieuwe Klimaatakkoord, de urgentie verduidelijkt en verhoogd. Zowel overheden als burgers worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om grote stappen te maken in de klimaat- en energietransitie.

KWINK groep ondersteunde de VNG bij het uitvoeren van regionale analyses van de Innovatieve Aanpakken. Fritzi en Janine schreven naar aanleiding daarvan onderstaand artikel over de lessen die daaruit geleerd kunnen worden. In het artikel staat de vraag centraal welke lessen over de verduurzaming van de bestaande koopwoningvoorraad zijn geleerd dankzij de Innovatieve Aanpakken en hoe we in de toekomst de bestaande koopwoningvoorraad op een effectieve manier kunnen verduurzamen:

  • Les 1 Probeer iets nieuws, leer en laat anderen meeleren
  • Les 2: Zorg voor opschaalbaarheid van initiatieven
  • Les 3: Denk na over een goede marketingstrategie
  • Les 4: Realiseer voldoende kwalitatief aanbod dat aansluit op toekomstige vraag
  • Les 5: Faciliteer vanuit de overheid kaders en stimulering

Klik hier om het volledige artikel te openen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten