KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Update onderzoek registratie antenne-installaties

Momenteel voert KWINK groep onderzoek uit naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In de maanden juli, augustus en september hebben de onderzoekers van KWINK groep 36 gesprekken gevoerd met een groot aantal betrokkenen bij deze registratie. Er is onder andere gesproken met beleidsmakers (de […]

11 oktober 2017

Momenteel voert KWINK groep onderzoek uit naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In de maanden juli, augustus en september hebben de onderzoekers van KWINK groep 36 gesprekken gevoerd met een groot aantal betrokkenen bij deze registratie.

Er is onder andere gesproken met beleidsmakers (de ministeries van EZ, IenM, VenJ, VWS, SZW en Defensie), Agentschap Telecom, het Antennebureau en geregistreerden (telecom, broadcast, radiozendamateurs). Daarnaast is gesproken met gezondheidsorganisaties, gemeenten, veiligheidsregio’s, eigenaren van masten, woningcorporaties en burgers.

In aanvulling op deze gesprekken heeft KWINK groep eind augustus een openbare enquête uitgezet om ook andere belanghebbenden de mogelijkheid te geven input te leveren voor deze toekomstverkenning. Hier hebben in totaal 388 personen op gereageerd.

De uitkomsten van deze brede verkenning zijn eind september gedeeld in een stakeholderbijeenkomst, waaraan onder andere het ministerie van EZ, Agentschap Telecom, Monet (vereniging van netwerkoperators), het ministerie van IenM, Kennisplatform EMV en VERON deelnamen. KWINK groep gaat op basis van de input uit de gesprekken, de enquête en de stakeholderbijeenkomst, de aankomende maanden een aantal concrete mogelijkheden voor de openbare registratie van antenne-installaties verkennen. KWINK groep levert het rapport eind december op aan het ministerie van EZ.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten