KWINK groep 

Maarten Noordink

mnoordink@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 1622

Meer over Maarten

Update onderzoek registratie antenne-installaties

Momenteel voert KWINK groep onderzoek uit naar de toekomst van de openbare registratie van antenne-installaties in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. In de maanden juli, augustus en september hebben de onderzoekers van KWINK groep 36 gesprekken gevoerd met een groot aantal betrokkenen bij deze registratie.

Er is onder andere gesproken met beleidsmakers (de ministeries van EZ, IenM, VenJ, VWS, SZW en Defensie), Agentschap Telecom, het Antennebureau en geregistreerden (telecom, broadcast, radiozendamateurs). Daarnaast is gesproken met gezondheidsorganisaties, gemeenten, veiligheidsregio’s, eigenaren van masten, woningcorporaties en burgers.

In aanvulling op deze gesprekken heeft KWINK groep eind augustus een openbare enquête uitgezet om ook andere belanghebbenden de mogelijkheid te geven input te leveren voor deze toekomstverkenning. Hier hebben in totaal 388 personen op gereageerd.

De uitkomsten van deze brede verkenning zijn eind september gedeeld in een stakeholderbijeenkomst, waaraan onder andere het ministerie van EZ, Agentschap Telecom, Monet (vereniging van netwerkoperators), het ministerie van IenM, Kennisplatform EMV en VERON deelnamen. KWINK groep gaat op basis van de input uit de gesprekken, de enquête en de stakeholderbijeenkomst, de aankomende maanden een aantal concrete mogelijkheden voor de openbare registratie van antenne-installaties verkennen. KWINK groep levert het rapport eind december op aan het ministerie van EZ.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website