KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Gevolgen van een gratis VOG voor alle vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Vrijwilligers komen soms in aanraking met kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten of kinderen. Een manier om te voorkomen dat iemand die eerder misbruik heeft gemaakt van mensen in een kwetsbare situatie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen. KWINK groep onderzocht wat het betekent om meer […]

10 oktober 2017

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Vrijwilligers komen soms in aanraking met kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten of kinderen. Een manier om te voorkomen dat iemand die eerder misbruik heeft gemaakt van mensen in een kwetsbare situatie is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlangen. KWINK groep onderzocht wat het betekent om meer vrijwilligers de mogelijkheid te geven om een gratis aanvraag voor een VOG in te dienen.

Huidige regeling

Momenteel bestaat er een regeling die vrijwilligersorganisaties die werken met jongeren en mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid biedt voor hun vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen. Het doel is om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen en vrijwilligersorganisaties te stimuleren maatregelen te nemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. KWINK groep heeft onderzocht wat het betekent om ook andere vrijwilligers die werken met kwetsbare groepen de mogelijkheid te geven een gratis VOG aan te vragen.

Conclusie

In het onderzoek hebben we risicovolle situaties benoemd waarin de kans op grensoverschrijdend gedrag aanwezig is. Vervolgens hebben we een inschatting gemaakt van het aantal gratis VOG’s dat zou worden aangevraagd. Hierbij hebben we gekeken naar de gevolgen als alle vrijwilligers een gratis VOG kunnen aanvragen en naar de gevolgen als alleen vrijwilligers die met bepaalde kwetsbare groepen werken een gratis VOG kunnen aanvragen.  Daarnaast hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd waar rekening mee dient te worden gehouden. Zo wordt naar verwachting binnen de huidige regeling de grens van 100.000 beschikbare VOG’s in 2018 bereikt. Als die grens niet wordt aangepast zal uitbreiding van de regeling daarom hoogstens leiden tot een verschuiving van aanvragen voor gratis VOG’s naar meer professionele organisaties.

Het onderzoek is verstuurd naar de Tweede Kamer. In de begeleidende brief geeft de staatssecretaris van VWS mede namens de staatssecretaris van V&J aan dat het aan het nieuwe kabinet is om met de Tweede Kamer in overleg te gaan over eventuele uitbreiding.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten