KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie Kenniscentrum Rutgers afgerond

Rutgers is een landelijk kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb) financiert met een instellingssubsidie een deel van de werkzaamheden van Rutgers. KWINK groep heeft in opdracht van het RIVM-CIb een evaluatie van deze subsidie uitgevoerd. Over Rutgers Rutgers streeft naar een wereld waarin ieder mens, man of vrouw, zijn of haar […]

18 mei 2017

Rutgers is een landelijk kenniscentrum op het gebied van seksualiteit. Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb) financiert met een instellingssubsidie een deel van de werkzaamheden van Rutgers. KWINK groep heeft in opdracht van het RIVM-CIb een evaluatie van deze subsidie uitgevoerd.

Over Rutgers

Rutgers streeft naar een wereld waarin ieder mens, man of vrouw, zijn of haar eigen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, veilige en gelijkwaardige manier kan beleven. Om dit te bereiken voert Rutgers zowel nationaal als internationaal diverse activiteiten uit.  KWINK groep heeft in de evaluatie gekeken naar de nationale activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn het ondersteunen van professionals (zoals artsen en leerkrachten) met onderzoek en advies, en het ontwikkelen van lespakketten voor jongeren. Hierbij werkt Rutgers vaak samen met andere organisaties, zoals Soa Aids Nederland en GGD-en.

Conclusies

In ons eindrapport concluderen we onder andere dat het aannemelijk is dat de nationale activiteiten die Rutgers met de subsidie van RIVM-CIb uitvoert bijdragen aan de doelen van het ministerie van Volskgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van seksuele gezondheid. Ook komt uit het onderzoek dat de partners van Rutgers tevreden zijn over de samenwerking.

Ervaring met evaluaties

KWINK groep heeft veel ervaring op het gebied van evaluatieonderzoek in uiteenlopende sectoren. Zo evalueren we momenteel het College voor de Rechten van de Mens. Eerder voerden we daarnaast de evaluatie uit van vier plantaardige keuringsdiensten en de evaluatie van de het RIVM Centrum Gezond Leven.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten