KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

KWINK groep evalueert de universele postdienst

Steeds meer communicatie verloopt via online media. Toch is post ook in de hedendaagse samenleving niet weg te denken. Het ministerie van Economische Zaken zorgt dat het versturen van post voor iedereen (financieel) toegankelijk blijft. Dit wordt de universele postdienst (UPD) genoemd. Door de terugloop van de hoeveelheid post, is het een uitdaging om de […]

28 februari 2017

Steeds meer communicatie verloopt via online media. Toch is post ook in de hedendaagse samenleving niet weg te denken. Het ministerie van Economische Zaken zorgt dat het versturen van post voor iedereen (financieel) toegankelijk blijft. Dit wordt de universele postdienst (UPD) genoemd. Door de terugloop van de hoeveelheid post, is het een uitdaging om de UPD rendabel te houden. Het ministerie van Economische Zaken heeft KWINK groep en RebelGroup gevraagd om de UPD te evalueren.

De Universele Postdienst

Met de UPD zorgt de overheid dat het basispakket aan postdiensten van bepaalde kwaliteit tegen een bepaalde prijs, overal in Nederland beschikbaar is. Onder dit basispakket vallen producten zoals consumentenbrieven, pakketten (t/m 10kg) en internationale post. In Nederland is PostNL aangewezen de UPD uit te voeren. Dit betekent echter niet dat PostNL het exclusief recht heeft om de UPD uit te voeren. Ook andere bedrijven mogen UPD-post collecteren en bezorgen. PostNL moet in de uitvoering van de UPD binnen gestelde wettelijke kaders blijven (Postwet, 2009). De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op de postmarkt en de naleving van de Postwet. Als PostNL bijvoorbeeld de prijs van een postzegel wil verhogen, toetst de ACM of dit binnen de wettelijke kaders van de UPD valt.

Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is drievoudig. Allereerst vloeit het onderzoek rechtstreeks voort uit de wettelijk verankerde evaluatieverplichting van de UPD (artikel 17a, Postwet 2009). Daarnaast voldoet de minister van Economische Zaken met dit onderzoek aan een aantal toezeggingen die aan de Eerste en Tweede Kamer zijn gedaan. Tenslotte draagt het evaluatieonderzoek bij aan de lange termijnvisie op de Nederlandse postmarkt, die de minister van Economische Zaken van plan is te presenteren aan de Tweede Kamer in het voorjaar van 2017.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Allereerst blikken we terug op de periode van 2011-2016. In de terugblik staat de vraag centraal of in deze periode de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de UPD geborgd zijn geweest. Daarbij kijken we in het bijzonder naar de wijzigingen die naar aanleiding van de vorige periodieke UPD evaluatie zijn doorgevoerd. Op basis van de bevindingen en analyse kijken we vervolgens vooruit. Functioneert de universele postdienst op dit moment dusdanig dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid ook in de toekomst zijn gewaarborgd? We sluiten het evaluatieonderzoek af met mogelijke aanbevelingen om de UPD toekomstbestendig te houden. Dit resulteert in een evaluatierapport dat medio april 2017 gereed zal zijn.

Ervaring met evaluatie onderzoek

KWINK groep heeft veel ervaring met evaluatieonderzoek binnen diverse sectoren. Zo evalueerde KWINK groep recentelijk het Energieakkoord voor duurzame groei, de Autoriteit Consument en Markt en de Raad voor Accreditatie. Daarnaast werkte KWINK groep eerder veelvuldig samen met RebelGroup. Bijvoorbeeld op het gebied van schuldenproblematiek en het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten