KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek kwaliteit en impact Actal afgerond

KWINK groep heeft begin 2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit en impact van de adviezen van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). Actal heeft de opdracht als ‘externe waakhond’ de departementen kritisch te volgen op het gebied van regeldruk en gevraagd en ongevraagd het kabinet van adviezen te voorzien. Vorige maand reageerde de minister op het onderzoek in […]

28 juli 2016

KWINK groep heeft begin 2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit en impact van de adviezen van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). Actal heeft de opdracht als ‘externe waakhond’ de departementen kritisch te volgen op het gebied van regeldruk en gevraagd en ongevraagd het kabinet van adviezen te voorzien. Vorige maand reageerde de minister op het onderzoek in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder toetsen op regeldruk

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de directe impact van de adviezen beperkt is. De belangrijkste impact van Actal zit verborgen ‘in het proces’. Een belangrijke conclusie was dan ook dat Actal en de departementen de impact kunnen vergroten door te zorgen dat Actal eerder in het proces betrokken wordt. Deze conclusie wordt in brief van de minister overgenomen. Het verdient volgens de minister aandacht te onderzoeken of regeldrukaspecten eerder in het  beleids- en wetgevingsproces een plek kunnen krijgen. Zo kunnen deze aspecten  goed worden meegewogen in de besluitvorming.

Vormgeving toekomstige regeldrukbeleid

Naast het onderzoek van KWINK groep heeft een zelfevaluatie en een onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van Actal plaatsgevonden. Op basis van deze drie onderzoeken schetst de minister in zijn brief uitgangspunten voor het toekomstige regeldrukbeleid.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring met onderzoek met betrekking tot adviescolleges. Eerder evalueerden we de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) en onderzochten we doorwerking van de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Tevens doet KWINK groep regelmatig onderzoek naar belemmeringen in wet- en regelgeving en administratieve lasten.

 

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten