KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Welke sport- en cultuurvoorzieningen passen bij de regio Eindhoven?

Het Stedelijk Gebied Eindhoven wil een uitstekend leef- en vestigingsklimaat bieden aan (toekomstige) inwoners en bedrijven. KWINK groep ondersteunt het Samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven bij het opstellen van een ambitiedocument over het niveau van sport- en cultuurvoorzieningen. Het Stedelijk Gebied Eindhoven bestaat uit negen gemeenten en telt ongeveer 500.000 inwoners. De regio is de tweede […]

18 november 2015

Het Stedelijk Gebied Eindhoven wil een uitstekend leef- en vestigingsklimaat bieden aan (toekomstige) inwoners en bedrijven. KWINK groep ondersteunt het Samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven bij het opstellen van een ambitiedocument over het niveau van sport- en cultuurvoorzieningen.

Het Stedelijk Gebied Eindhoven bestaat uit negen gemeenten en telt ongeveer 500.000 inwoners. De regio is de tweede economie van Nederland. Om het gebied extra aantrekkelijk te maken voor haar bewoners en het internationale bedrijfsleven zijn sport en cultuur van groot belang. Denk aan toonaangevende musea, theaters en grote sportcomplexen. Deze sport- en cultuurvoorzieningen vervullen een regionale functie.

In de praktijk is echter onduidelijk welke voorzieningen het verschil maken. Er zijn bovendien geen duidelijke afspraken over de bekostiging van deze voorzieningen, terwijl de kwaliteit en de betaalbaarheid onder druk staan. Regionaal beleid op dit thema ontbreekt. Het onderzoek van KWINK groep moet de basis vormen voor verdere samenwerking op dit thema van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied.

De opdracht bestaat uit een Europese benchmark (Glasgow, Göteborg, Zurich, Toulouse) en een serie gesprekken met bestuurders, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen in de regio. Op basis van de benchmark en de gesprekken stelt KWINK groep een ambitiedocument op.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten