KWINK groep 

Bill van Mil

bvanmil@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2008

Meer over Bill

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Rogier van Schelven

rvanschelven@kwinkgroep.nl
+ 31 6 2349 3090

Meer over Rogier

Pauline Modderman

pmodderman@kwinkgroep.nl
+31 6 2337 4581

Meer over Pauline

Evaluatie toezichthouder ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is op 1 april 2013 opgericht. De ACM is het resultaat van een fusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA).

De ACM ziet er kort gezegd op toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. De werkzaamheden van de ACM omvatten het algemene mededingingstoezicht, consumentenbescherming en de regulering van (delen van de) markten voor energie, telecommunicatie, post en vervoer.

Doel van deze evaluatie

KWINK groep onderzoekt of de beoogde voordelen van de fusie zijn behaald. Heeft de nieuwe toezichthouder meer slagkracht en kan zij efficiënter opereren? Daarnaast kijken we meer algemeen in hoeverre de ACM doelmatig en doeltreffend heeft gefunctioneerd.

Onderzoeksaanpak: van buiten naar binnen

We beginnen het onderzoek buiten de ACM. Er wordt een uitvoerig bureauonderzoek verricht. Daarnaast wordt de ACM vergeleken met toezichthouders in andere landen. Met interviews en enquêtes onder bijvoorbeeld bedrijven, brancheorganisaties, ministeries, organisaties waarmee wordt samengewerkt en consumenten halen we signalen op over het functioneren van de ACM. De beelden leggen we vervolgens voor aan de ACM.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring en kennis op het gebied van toezicht en de evaluatie van toezichthouders. Eerder evalueerden wij de voorgangers van de ACM: OPTA, NMa en CA. Ook vergeleken we stelsels van extern toezicht in zeven sectoren (onderwijs, zorg, woningcorporaties, spoor, voedselveiligheid, politie en kinderopvang) en evalueerden we het toezicht op de Metrologiewet (door Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen en IGZ), op de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (door Agentschap Telecom) en verscheidene andere wetten.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website