KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie toezichthouder ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is op 1 april 2013 opgericht. De ACM is het resultaat van een fusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA). De ACM ziet er kort gezegd op toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. De werkzaamheden van de […]

6 mei 2015

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is op 1 april 2013 opgericht. De ACM is het resultaat van een fusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Consumentenautoriteit (CA).

De ACM ziet er kort gezegd op toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. De werkzaamheden van de ACM omvatten het algemene mededingingstoezicht, consumentenbescherming en de regulering van (delen van de) markten voor energie, telecommunicatie, post en vervoer.

Doel van deze evaluatie

KWINK groep onderzoekt of de beoogde voordelen van de fusie zijn behaald. Heeft de nieuwe toezichthouder meer slagkracht en kan zij efficiënter opereren? Daarnaast kijken we meer algemeen in hoeverre de ACM doelmatig en doeltreffend heeft gefunctioneerd.

Onderzoeksaanpak: van buiten naar binnen

We beginnen het onderzoek buiten de ACM. Er wordt een uitvoerig bureauonderzoek verricht. Daarnaast wordt de ACM vergeleken met toezichthouders in andere landen. Met interviews en enquêtes onder bijvoorbeeld bedrijven, brancheorganisaties, ministeries, organisaties waarmee wordt samengewerkt en consumenten halen we signalen op over het functioneren van de ACM. De beelden leggen we vervolgens voor aan de ACM.

Ervaring KWINK groep

KWINK groep heeft veel ervaring en kennis op het gebied van toezicht en de evaluatie van toezichthouders. Eerder evalueerden wij de voorgangers van de ACM: OPTA, NMa en CA. Ook vergeleken we stelsels van extern toezicht in zeven sectoren (onderwijs, zorg, woningcorporaties, spoor, voedselveiligheid, politie en kinderopvang) en evalueerden we het toezicht op de Metrologiewet (door Verispect, Staatstoezicht op de Mijnen en IGZ), op de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (door Agentschap Telecom) en verscheidene andere wetten.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten