KWINK groep 

Toezicht en handhaving

De recente financiële crisis onderstreepte eens te meer het belang van goed toezicht. Datzelfde gold voor incidenten met woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Toezicht bevordert de naleving van regels en draagt bij aan het bereiken van maatschappelijke effecten. KWINK groep ondersteunt overheden, toezichthouders en inspecties bij het vergroten van de effectiviteit van toezicht en handhaving.

Lees meer

We helpen toezichthouders bij het vormgeven van risicogebaseerd toezicht. Zo publiceerden we in het Tijdschrift voor Toezicht handreikingen voor toezichthouders die hun risicogebaseerde toezicht willen verbeteren. Het artikel bevat tien lessen voor doeltreffend en doelmatig toezicht.

Ook evalueren we de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht. Bijvoorbeeld het toezicht door toezichthouders als de Consumentenautoriteit en Agentschap Telecom. Maar ook het toezicht door inspecties als IGZ en ILT.

De recente financiële crisis onderstreepte eens te meer het belang van goed toezicht. Datzelfde gold voor incidenten met woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Toezicht bevordert de naleving van regels en draagt bij aan het bereiken van maatschappelijke effecten. KWINK groep ondersteunt overheden, toezichthouders en inspecties bij het vergroten van de effectiviteit van toezicht en handhaving.
Neem voor informatie contact op met:

Nulmeting Wet Markt en Overheid

Nog niet alle overheden kennen de Wet Markt en Overheid en passen deze toe blijkt uit een voor de ACM uitgevoerde nulmeting.

Overheden zijn nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels uit de Wet Markt en Overheid en doen te weinig om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen.

De omvang van de problematiek is in potentie groot. Zo voert 83% van de overheden economische activiteiten uit. Daarvan heeft 60% nog niet gekeken of de wet op haar activiteiten van toepassing is.

Bekijk de resultaten

Gevolgen van een gratis VOG voor alle vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Vrijwilligers komen soms in aanraking met kwetsbare groepen, zoals verstandelijk beperkten of […]

Lees verder

Toekomst van de Nederlandse postmarkt

PostNL is in Nederland aangewezen om de universele postdienst (UPD) uit te voeren. Dit houdt onder andere in dat PostNL […]

Lees verder

Interactieve aanpak bij toezicht en handhaving

KWINK groep adviseert overheden, toezichthouders, inspecties en sectoren over het bevorderen van de naleving en het vergroten van de effectiviteit […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties