KWINK groep 

Toezicht en handhaving

De recente financiële crisis onderstreepte eens te meer het belang van goed toezicht. Datzelfde gold voor incidenten met woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Toezicht bevordert de naleving van regels en draagt bij aan het bereiken van maatschappelijke effecten. KWINK groep ondersteunt overheden, toezichthouders en inspecties bij het vergroten van de effectiviteit van toezicht en handhaving.

Lees meer

We helpen toezichthouders bij het vormgeven van risicogebaseerd toezicht. Zo publiceerden we in het Tijdschrift voor Toezicht handreikingen voor toezichthouders die hun risicogebaseerde toezicht willen verbeteren. Het artikel bevat tien lessen voor doeltreffend en doelmatig toezicht.

Ook evalueren we de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht. Bijvoorbeeld het toezicht door toezichthouders als de Consumentenautoriteit en Agentschap Telecom. Maar ook het toezicht door inspecties als IGZ en ILT.

De recente financiële crisis onderstreepte eens te meer het belang van goed toezicht. Datzelfde gold voor incidenten met woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Toezicht bevordert de naleving van regels en draagt bij aan het bereiken van maatschappelijke effecten. KWINK groep ondersteunt overheden, toezichthouders en inspecties bij het vergroten van de effectiviteit van toezicht en handhaving.
Neem voor informatie contact op met:

Nulmeting Wet Markt en Overheid

Nog niet alle overheden kennen de Wet Markt en Overheid en passen deze toe blijkt uit een voor de ACM uitgevoerde nulmeting.

Overheden zijn nog niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels uit de Wet Markt en Overheid en doen te weinig om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven te voorkomen.

De omvang van de problematiek is in potentie groot. Zo voert 83% van de overheden economische activiteiten uit. Daarvan heeft 60% nog niet gekeken of de wet op haar activiteiten van toepassing is.

Bekijk de resultaten

Hoe functioneert de Inspectie Leefomgeving en Transport?

‘Buitenlandse truckers nemen nog te weinig rust, ruim 100 boetes uitgedeeld’, zo kopte NOS recent. Vrachtwagenchauffeurs zijn verplicht ten minste […]

Lees verder

Evaluatie Skal Biocontrole naar Tweede Kamer

KWINK groep heeft Skal Biocontrole geëvalueerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Skal houdt toezicht […]

Lees verder

Situatie op Amsterdamse taximarkt vraagt om verandering in taxibeleid

De gemeente Amsterdam heeft KWINK groep gevraagd te evalueren in hoeverre het huidige taxistelsel effectief is om de doelen van […]

Lees verder

Opdrachtgevers

Publicaties