KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Afronding evaluatie binnenstadsgelden

In 2008 is door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. eenmalig € 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de revitalisering van de binnensteden. KWINK groep heeft deze ‘binnenstadsgelden’ geëvalueerd. In 2008 constateerde het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dat Schiedam, Vlaardingen Maassluis te maken hadden met dezelfde problemen: leegstand in winkelstraten, panden die slecht onderhouden zijn en […]

18 mei 2015

In 2008 is door het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. eenmalig € 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de revitalisering van de binnensteden. KWINK groep heeft deze ‘binnenstadsgelden’ geëvalueerd.

In 2008 constateerde het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. dat Schiedam, Vlaardingen Maassluis te maken hadden met dezelfde problemen: leegstand in winkelstraten, panden die slecht onderhouden zijn en gebrek aan economische activiteiten. Daarop is besloten éénmalig 25 miljoen euro uit het vermogen vrij te maken om de binnensteden te revitaliseren.

KWINK groep heeft begin 2015 de effecten van de donaties geëvalueerd middels documentanalyse, (groeps)interviews met betrokkenen en straatonderzoek in de drie binnensteden.

Effecten binnenstadsgelden

Uit het interne onderzoek blijkt dat vooral het opknappen van beeldbepalende panden en pleinen een positieve invloed heeft op de revitalisering van de binnensteden. Ook is sprake van een vliegwieleffect: zowel de gemeenten als andere partijen hebben als gevolg van de binnenstadsgelden meer in de binnensteden geïnvesteerd. Tot slot blijkt uit de evaluatie dat de effecten van de donaties groter zijn als er sprake is van een samenhangende visie en als bewoners en ondernemers betrokken worden bij de planvorming.

KWINK groep evalueert regelmatig subsidieregelingen in opdracht van publieke en private fondsen.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten