KWINK groep 

KWINK foundation

Maatschappelijke initiatieven kunnen een steuntje in de rug vaak goed gebruiken. Denk aan een vakantiekamp voor kinderen uit achterstandswijken, het verbeteren van scholen in Afrika of de voortdurende strijd tegen kanker. In 2009 hebben onze medewerkers daarom de KWINK foundation opgezet. De KWINK foundation ondersteunt kleinschalige, maatschappelijke initiatieven.

Verbondenheid

We zoeken hierbij graag de link met ons werk door aan te sluiten bij thema’s waarop we zelf actief zijn (zoals onderwijs, cultuur en gezondheid en sport), zodat we verbondenheid voelen met de projecten die we steunen. Het kleinschalige karakter en de persoonlijke betrokkenheid via één van onze adviseurs staan centraal.

Beter onderwijs in Kameroen

Nina Bouw van Stichting Babungo heeft met steun van de KWINK Foundation verbeteringen aangebracht in het leerlingvolgsysteem van een school in Kameroen. Stichting Babungo voert kleinschalige projecten uit in Kameroen om de lokale bevolking te ondersteunen.

Professioneler vrijwilligersbeleid

KWINK groep heeft Stichting Present geholpen met het professionaliseren van haar vrijwilligersbeleid. Stichting Present is een vrijwilligersorganisatie uit Den Haag die inwoners van Den Haag met een hulpvraag koppelt aan organisaties, studenten, kerken en betrokkenen die hulp kunnen bieden.

Meer informatie

Wil je meer weten over de KWINK foundation of heb je een suggestie voor een project dat wij zouden kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Freek Kuipéri.