KWINK groep 

Freek Kuipéri

Adviseur

Freek is een ervaren adviseur en policy engineer bij KWINK groep. Hij richt zich op vraagstukken op het snijvlak van technologie en beleid. Een policy engineer kiest voor een aanpak op basis van kwantitatieve, evidence based onderzoeksmethoden waarin gebruik wordt gemaakt van empirische data-analyse en model building.

Freek is bestuurskundig ingenieur. Hij studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek en Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. Deze opleidingen maken dat Freek beschikt over de technologische achtergrondkennis, analysevaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit om kwantitatieve- en technologische beleidsvraagstukken op te lossen. Vragen kunnen zich richten op de implicaties van technologische ontwikkelingen voor beleid en op mogelijkheden om in beleid gebruik te maken van technologische ontwikkelingen.

Als policy engineer heeft Freek veel ervaring opgedaan met verkenningen van beleid, impactanalyses van beleid, monitoring en evaluaties van beleid en andere kwantitatieve vraagstukken die de basis vormen voor beleidskeuzes. Dit type onderzoek heeft Freek voor nagenoeg alle ministeries, meerdere gemeenten en verschillende non-profit organisaties uitgevoerd. Voorbeelden zijn de verkenning van de toekomst van het antenneregister, de impactanalyse van een verkorting van de overbrengingstermijn in de archiefwet, de ontwikkeling van een model om de benutting van fietsparkeerplekken bij stations te monitoren, een analyse van de ongebruikte telecominfrastructuur en verschillende evaluaties en toekomstverkenningen van bijvoorbeeld het elektrisch rijden beleid, het digitale radiobeleid en het fietsparkeerbeleid bij stations.