KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Nieuws

Doorpakken op burgerschulden

Op de website www.doorpakkenopburgerschulden.nl delen initiatiefnemers Roel in ’t Veld en Nick Huls een pamflet voor het volgende kabinet over doorpakken met de oplossingen van problematische schulden.

3 maart 2021

Op 2 maart is de website www.doorpakkenopburgerschulden.nl gelanceerd. Op deze website delen initiatiefnemers Roel in ’t Veld en Nick Huls een pamflet voor het volgende kabinet over doorpakken met de oplossingen van burgerschulden.

Achtergrond van deze oproep isĀ  dat – ondanks alle inspanningen – de oplossing van het burgerschuldenvraagstuk voor grote groepen burgers nog steeds niet dichterbij is gekomen. De gevolgen van Corona dreigen het probleem van burgerschulden nog ernstiger te maken. Op de website schetsen Roel ‘in t Veld en Nick Huls de kern van de problematiek, de huidige tekortkomingen en formuleren ze de wenselijke koers en een concreet programma. Ook deskundigen als Job Cohen, Wim Deetman, Uri Rosenthal en Gerrit Zalm leveren een bijdrage op de website.

Roel in ’t Veld is als associate verbonden aan KWINK groep. Hij heeft jarenlang – onder meer in samenwerking met KWINK groep – verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van het burgerschuldenvraagstuk, waaronder in 2016 de voorstudie “Een onbemind probleem een studie naar de maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldenproblematiek“, een project ter verbetering van de samenwerking tussen gemeenten en vrijwilligersorganisaties (2017-2019), en een project over sanering en waarborgfondsen (2018).

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten