KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Samenwerkingsverbanden in bestuurlijk Nederland

In Nederland wordt intensief samengewerkt tussen verschillende overheden. De decentrale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies) werken op dit moment samen in 1284 verschillende samenwerkingsverbanden. Omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beleid maakt rondom deze samenwerkingsverbanden, is het voor hen belangrijk om goed zicht op de samenwerkingsverbanden te hebben. In opdracht van het ministerie van BZK voerden KWINK groep en PROOF adviseurs daarom een tweede inventarisatie uit om de regionale samenwerkingsverbanden in Nederland (opnieuw) in kaart te brengen.

7 oktober 2020

In Nederland wordt intensief samengewerkt tussen verschillende overheden. De decentrale overheden (gemeenten, waterschappen, provincies) werken op dit moment samen in 1284 verschillende samenwerkingsverbanden. Omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beleid maakt rondom deze verbanden, is het voor hen belangrijk om goed zicht erop te hebben. In opdracht van het ministerie van BZK voerden KWINK groep en PROOF adviseurs daarom een tweede inventarisatie uit om de regionale samenwerkingsverbanden in Nederland (opnieuw) in kaart te brengen.

Samenwerkingsverbanden

Decentrale overheden gaan samenwerking via samenwerkingsverbanden aan om bijvoorbeeld gezamenlijk een publieke taak uit te voeren of om kennis of personeel uit te wisselen. Hoe die samenwerking daarbij wordt vormgegeven, verschilt. Sommige verbanden voeren een primaire taak uit van een overheid en andere samenwerkingsverbanden stellen daarbij ook beleid vast. Daarnaast is een deel privaatrechtelijk en een deel publiekrechtelijk. Ook het beleidsveld (bijvoorbeeld economie) waar de samenwerking betrekking op heeft, verschilt onderling.

Tweede meting: meer samenwerkingsverbanden

Met het uitvoeren van de tweede meting zijn ontwikkelingen tussen 2017 en 2020 inzichtelijk gemaakt. Wat blijkt: in de afgelopen drie jaar wordt meer samengewerkt via samenwerkingsverbanden. Het aantal samenwerkingsverbanden steeg namelijk van 1167 naar 1284. Waar gemeenten in 2017 in gemiddeld 27 samenwerkingsverbanden deelnamen, zijn dat in 2020 er 33,4. Bij provincies steeg het aantal respectievelijk van 27 naar 46,8 en bij waterschappen van 14 naar 19,1. Daarbij is sprake van grote regionale verschillen: het gemiddeld aantal samenwerkingsverbanden is het hoogst in Limburg (52 per gemeente) en in Friesland het laagst (23 per gemeente).

Databestand en rapport

Ons rapport biedt inzicht in de omvang, aard en kenmerken van de samenwerking. In het rapport wordt een toelichting op het onderzoek gegeven en de uitkomsten van enkele analyses beschreven. Met onze data heeft het netwerkanalysebedrijf Pii-networks vervolgens een aantal overzichtelijke netwerkanalyses gemaakt. De algemene netwerkanalyse van Pii-networks is hier te vinden.

Naast het rapport is het databestand van onze inventarisatie beschikbaar waarmee allerlei aanvullende analyses kunnen worden gedaan. Het databestand bevat een schat aan informatie. We moedigen overheden aan om de dataset te gebruiken om op die manier nog meer analyses uit te voeren over hun eigen (decentale) overheidsorganisatie. Het verder analyseren van de dataset kan de kennis over samenwerking tussen decentrale overheden namelijk nog verder vergroten.

In deze inventarisatie werkten we samen met PROOF adviseurs. Wil je meer informatie over deze inventarisatie? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten