KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Inzicht

Interview met associate Jasper Kuipers: de onderzoeksvraag die nog niet gesteld is

Werknemers en associates bij KWINK doen onderzoek op diverse thema’s. Maar als je het ze zou vragen, heeft iedereen wel één specifiek onderwerp dat ze het meeste intrigeert. In deze reeks stellen wij onze werknemers en associates de vraag: welk onderzoek zou jij nog willen uitvoeren?

Deze keer interviewen we Jasper Kuipers, associate bij KWINK sinds 2010.

31 juli 2020

Werknemers en associates bij KWINK doen onderzoek op diverse thema’s. Maar als je het ze zou vragen, heeft iedereen wel één specifiek onderwerp dat ze enorm intrigeert. In dit interview stellen wij onze werknemers en associates de vraag: welk onderzoek zou jij nog willen uitvoeren?

Deze keer een interview met Jasper Kuipers, associate bij KWINK sinds 2010.

Interview

Sjoerd:
Jasper, jij bent tot en met vorig jaar als woordvoerder en adjunct directeur werkzaam geweest bij Vluchtelingenwerk Nederland. Wij vroegen ons af: welk onderzoek binnen dit thema zou nou écht nog uitgevoerd moeten worden? 

Jasper: 
Ik denk dat dat een onderzoek naar buffercapaciteit zou moeten zijn. Dit is een fenomeen dat je niet alleen terugziet bij vluchtelingenproblematiek, maar ook bijvoorbeeld nu ook bij de intensive care capaciteit in de zorg.  

Sjoerd:
Kan je uitleggen wat die buffercapaciteit precies inhoudt, en wat deze twee crises met elkaar gemeen hebben? 

Jasper: 
Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt is slecht te voorspellen. In de jaren 90 bijvoorbeeld kwamen er veel mensen vanuit Joegoslavië naar Nederland. In het jaar 1995 ving Nederland 83.000 mensen op. In 2010 waren er ‘maar’ 10.000 personen die naar Nederland vluchtten. Het punt is: je kunt van tevoren niet goed voorspellen hoeveel vluchtelingen een land in een bepaald jaar zal moeten opvangen. Om die reden wordt er gesteld dat je alvast bedden klaar moet hebben staan als land, zodat je er op tijd bent. Hetzelfde zien we nu met de capaciteit op de intensive care. Helaas wordt het beleid achteraf bijna nooit geëvalueerd.  

Sjoerd: 
En wat voor leermogelijkheden zitten er dan in het onderzoeken van die buffercapaciteit? 

Jasper:
Het jaar 2017 is een goed voorbeeld van waar het fout is gegaan. Na initiële opvang van vluchtelingen volgt de asielprocedure. Je zou denken dat de verschillende schakels in de keten leren van de vorige partij, maar in de praktijk zie je dat dit niet gebeurt. In 2017 zag je dat Syriërs lang moesten wachten op gesprekken met IND. Daarna zag je ook dat het veel te lang duurde om sociale huurwoningen beschikbaar te stellen aan deze mensen. Wat zo vreemd is, is dat het vaak een discussie tussen links en rechts lijkt. Wat mensen zich onvoldoende realiseren is dat die lange wachttijden ook gewoon heel erg veel geld kosten. En dit is te wijten aan het feit dat de laatste schakel in de keten niet gebufferd heeft.  

Sjoerd:
Zou het Rijk daar niet bepaalde grondregels voor kunnen opstellen? 

Jasper:
Je ziet dat scenario’s opstellen nu binnen de EU langzaam vorm begint te krijgen. Maar op basis van scenario’s wordt nog niet voldoende slimme buffercapaciteit ingezet 

Sjoerd:
Stel dat dit onderzoek naar buffercapaciteit er toch zal komen, met wie zou je dan moeten spreken? 

Jasper:
In ieder geval met gemeenten en met het Rijk. Daarnaast is het ook belangrijk om te spreken met commerciële partijen. In 2015 en 2016 zag je dat er bij deze partijen opeens heel veel creativiteit mogelijk was. Nu zie je dat deze initiatieven zijn verdwenen. Maar het is nooit te laat om nog eens terug te kijken op de mogelijkheden die toen wel ontstonden, en te kijken wat we hier van kunnen leren voor de toekomst.  

Sjoerd:
Wat is een voorbeeld van zo’n creatieve oplossing die vanuit commerciële partijen kwam? 

Jasper:
Je zag dit bijvoorbeeld bij vakantieparken. Deze staan leeg in de winter en willen graag voor een gereduceerd tarief mensen opvangen. Je kan wachten totdat de volgende situatie zich aandient, maar je zou eigenlijk beter vooraf al deals kunnen maken met deze partijen.  

Sjoerd: En waarom gebeurt dit dan nog niet?  

Jasper:
Helaas is het thema migratie zo gepolariseerd dat er bijna geen bewegingsruimte zit. Iedereen zit er bovenop, en op dit onderwerp wordt risico’s nemen niet beloond maar gestraft. Maar als je zonder politieke druk mag brainstormen dan zul je zien dat je heel ver kan komen.  

Sjoerd: 
Dankjewel voor het interview, Jasper! 

Jasper is sinds 2010 als associate verbonden aan KWINK groep. Hij studeerde Technische Bestuurskunde en werkte onder andere als strategisch adviseur binnen de non-profit sector bij Deloitte. Hij was in de periode 2007-2019 werkzaam bij VluchtelingenWerk Nederland, onder meer als adjunct directeur. Hier was hij onder andere verantwoordelijk voor de collectieve belangenbehartiging en internationale activiteiten. Daarnaast bekleedde Jasper diverse nevenfuncties in het sociaal domein. Jasper is momenteel directeur van Dokters van de Wereld Nederland.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten