KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Zonne-energie Lochem: Evaluatie beleidskader

Met de te behalen klimaatdoelen in het achterhoofd wordt steeds meer gezocht naar groenere manieren om energie op te wekken. Een van die manieren is via de aanleg van zonneparken. De gemeente Lochem heeft inmiddels 87 ha aan zonneparken in het vooruitzicht. KWINK groep evalueert in opdracht van de gemeente Lochem samen met Bureau7tien het beleidskader […]

22 juni 2020

Met de te behalen klimaatdoelen in het achterhoofd wordt steeds meer gezocht naar groenere manieren om energie op te wekken. Een van die manieren is via de aanleg van zonneparken. De gemeente Lochem heeft inmiddels 87 ha aan zonneparken in het vooruitzicht. KWINK groep evalueert in opdracht van de gemeente Lochem samen met Bureau7tien het beleidskader zonne-energie Lochem.

Beleidskader zonne-energie

In juni 2018 is het beleidskader zonne-energie Lochem door de gemeenteraad  vastgesteld. Hierbij is door de wethouder aan de Raad toegezegd om op het moment dat er 100 hectare zonnepark is vergund te evalueren en daarmee het beleid aan te kunnen scherpen. Op dit moment is er 87 hectare in beeld waardoor de grens in zicht komt.

Evaluatie

De Lochemse gemeenteraad wil inzicht krijgen in de ervaringen van het proces van de tot nu toe vergunde zonneparken. In de evaluatie zal worden onderzocht hoe de vergunningsverlening voor de eerste 100 ha is verlopen en op welke punten het beleidskader verbeterd moet/kan worden. Hierbij zal worden gekeken naar de landschappelijke ontwikkeling, de betrekking van omwonenden, financiële participatie en of de overige randvoorwaarden in het beleid en uitvoering kloppen. KWINK groep gaat samen met Bureau7tien in gesprek met onder andere raadsfracties, ontwikkelaars, omwonenden om dit beleidskader te evalueren.

Meer weten?

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten