KWINK groep 

Jakar Westerbeek

jwesterbeek@kwinkgroep.nl
+31 6 5786 1830

Meer over Jakar

Taxivervoer in een anderhalve-meter-samenleving 

KWINK groep is al een paar jaar betrokken bij het beleid op de Amsterdamse taximarkt. Tot een maand geleden was onze inzet vooral gericht op de vraag: hoe kunnen we de grote hoeveelheden taxi’s in Amsterdam in goede banen leiden? Hoe krijgen we toeristen en bewoners van A naar B, zonder dat er overlast ontstaat voor omwonenden? Deze vragen zijn ineens van ondergeschikt belang geworden, want zoals veel sectoren wordt ook de taximarkt sterk geraakt door de coronacrisis. Zowel toeristen als forenzen blijven thuis, waarmee de grootste doelgroep voor taxi’s wegvalt.  

Eerste beelden

De eerste beelden liegen er niet om. Uit een enquête onder taxichauffeurs blijkt dat bij de meerderheid van de respondenten de omzet vrijwel geheel is weggevallen1. De eerste bedrijven hebben al faillissement aangevraagd2 en de totale schade voor de branche wordt geschat op een half miljard euro.  

Tegemoetkoming

Het ongeloof was dan ook groot toen bleek dat taxibedrijven niet op de lijst stonden, om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming van 4.000 euro voor getroffen bedrijven. Uit protest werd een demonstratie op het Malieveld aangekondigd, maar dit werd verboden door de burgemeester van Den Haag. Geen werk, geen tegemoetkoming, geen demonstratie. Het water stond de branche aan de lippen. Met een gezamenlijke noodkreet om financiële steun klopten taxicentrales, Uber, KNV en FNV Taxi daarom aan bij staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken.3 Dit bleek effect te hebben. Bij de derde update van de lijst getroffen bedrijven stonden taxichauffeurs wel op de lijst.  

De vraag is echter of een tegemoetkoming van 4000 euro genoeg zal zijn om de taxiondernemers te laten overleven. Hoewel er minder kilometers worden afgelegd en de brandstofkosten dus laag zijn, blijven de vaste lasten voor een taxionderneming hoog.  

Toekomst

Hoe moet het gemeentelijke beleid hier nu op reageren? Grote plannen om overlast te verminderen zijn ineens een stuk minder relevant, en strengere eisen aan de kwaliteit van taxivervoer zijn momenteel ook niet aan de orde. Voor de korte termijn lijkt het eerst zaak de kwetsbare bedrijven zo veel als mogelijk te ondersteunen. Voor de toekomst zullen er ook plannen moeten worden gemaakt om de taxibranche te laten functioneren in een anderhalve-meter-samenleving. Wellicht blijkt taxi wel bij uitstek een aantrekkelijk alternatief voor het OV, omdat je alleen in een auto zit en buiten de chauffeur om geen andere mensen tegenkomt. De kans dat hiermee de taxibranche er weer bovenop komt lijkt echter klein. Zo lang de toeristen wegblijven en het grootste deel van Nederland thuiswerkt, ziet het er niet rooskleuring uit. 

 

[1] https://www.taxipro.nl/ondernemen/2020/03/18/knv-schat-coronaschade-taxibranche-op-half-miljard-euro/

[1] https://www.taxipro.nl/ondernemen/2020/04/16/taxi-electric-failliet-door-coronacrisis/

[1] https://www.taxipro.nl/ondernemen/2020/04/03/taxibranche-met-noodkreet-om-financiele-steun-naar-staatssecretaris/

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website