KWINK groep 

Sietse Compagner

scompagner@kwinkgroep.nl
+31 6 8250 4110

Meer over Sietse

Jakar Westerbeek

jwesterbeek@kwinkgroep.nl
+31 6 5786 1830

Meer over Jakar

Twintig jaar na liberalisering werkt taximarkt nog niet volledig goed

De taximarkt werd in 2000 geliberaliseerd met als doel om een prijsdaling en hogere kwaliteit te realiseren. Vanwege tegenvallende resultaten is sindsdien de taxiwetgeving meermaals gewijzigd. De beoogde kwaliteitsverbetering en prijsdaling zijn tot op heden echter nog niet ten volle bereikt.

In 2018 kwam de Vlaamse regering met een decreet voor de hervorming van de Vlaamse taximarkt. De kern van deze hervorming was een liberalisering van de taximarkt, onder andere door het loslaten van een quota op vergunningen en de vaste prijzen voor ritten. De inhoud van dit decreet vertoont op het eerste gezicht veel overeenkomsten met de liberalisering van de Nederlandse taximarkt twintig jaar eerder, in 2000. De aankomende hervorming in Vlaanderen was voor Sietse Compagner en Jakar Westerbeek een aanleiding om twee decennia aan Nederlands taxibeleid op een rij te zetten en te reflecteren op de resultaten van de liberalisering.

Ze presenteren hun bevindingen in een artikel, waarin ze beschrijven hoe de Nederlandse taximarkt zich ontwikkeld heeft in de laatste twee decennia. De belangrijkste bevinding is dat de doelen van de liberalisering, lagere prijzen en een betere kwaliteit van het taxivervoer, niet behaald zijn. Ook identificeren Sietse en Jakar enkele belangrijke uitdagingen voor de toekomst.

Het artikel is gepubliceerd in de Economisch Statistische Berichten (ESB). Lees het artikel op de website van de ESB of download het hier.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website