KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Inzicht in het onderzoeksbeleid van Buitenlandse Zaken

Onderzoek is een belangrijke basis om beleid op te baseren. Ieder ministerie zet dus opdrachten en subsidies uit om onderzoek te laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan het staande beleid worden bevestigd of juist worden aangepast, met als resultaat beleid van hogere kwaliteit. Om inzicht te krijgen in onderzoeksbeleid van het ministerie van […]

12 december 2018

Onderzoek is een belangrijke basis om beleid op te baseren. Ieder ministerie zet dus opdrachten en subsidies uit om onderzoek te laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek kan het staande beleid worden bevestigd of juist worden aangepast, met als resultaat beleid van hogere kwaliteit. Om inzicht te krijgen in onderzoeksbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), is KWINK groep gevraagd een inventarisatie en appreciatie uit te voeren van het onderzoeksbeleid.

Aanleiding

Eén van de doelstellingen van het ministerie van BZ voor 2018 was: ‘een kwaliteitsimpuls te geven aan het kennismanagement van het ministerie, door meer gestructureerd en coherent kennis van buiten naar binnen te halen en bestaande kennis binnen het ministerie beter te benutten.’ In 2018 kwam daarnaast naar voren dat er bij sommige departementen vraagtekens zijn over hoe onafhankelijk dit onderzoek wordt uitgevoerd. Om deze en andere redenen besloot het ministerie van Buitenlandse Zaken dit jaar een onderzoek te laten uitvoeren naar de staat van het kennislandschap binnen het ministerie.

Opdracht inzicht in onderzoeksbeleid

Het onderzoek bestond uit een survey onder externe kennisinstellingen en interne beleidsmedewerkers die te maken hebben met beleidsonderzoek. De vragen richtten zich op de onafhankelijkheid waarin onderzoek wordt uitgevoerd, op de beleidsrelevantie van onderzoek en op de vraag of onderzoek ook openbaar wordt gemaakt. Daarnaast is een overzicht opgesteld van alle onderzoeken die zijn uitgevoerd in het afgelopen jaar en van de verdeling van bestedingen aan onderzoek over directies. De resultaten van beide onderdelen zijn besproken met verschillende plaatsvervangend DG’s, de plaatsvervangend SG, een begeleidingsgroep met brede afvaardiging vanuit het departement en de Strategisch Beleidsadviseurs van een groot aantal directies.

Ervaring

Voor KWINK groep was dit een interessante kijk in de onderzoekswereld van het ministerie en een kans om met onze ervaring op het gebied van surveys, data-analyses en interviews, bij te dragen aan betere benutting van onderzoek voor beleid en daarmee hogere kwaliteit van beleid op het ministerie van BZ. KWINK groep heeft veel ervaring met het opstellen van inventarisaties. Zo maakten we voor het ministerie van BZK een inventarisatie van samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. Daarnaast leverden we recentelijk een taximonitor op, waarin alle relevante data rondom de taximarkt is verzameld, in opdracht van het ministerie van IenW.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten