KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Cultuurplan Rotterdam 2017-2020 evaluatie

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft KWINK groep het proces van totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie is de toezegging van de wethouder Cultuur aan de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS). Cultuurplan evaluatieonderzoek De centrale vraag in het onderzoek was wat de rol van de verschillende betrokkenen, en […]

4 december 2017

In opdracht van de gemeente Rotterdam heeft KWINK groep het proces van totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie is de toezegging van de wethouder Cultuur aan de raadscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS).

Cultuurplan evaluatieonderzoek

De centrale vraag in het onderzoek was wat de rol van de verschillende betrokkenen, en hun verwachtingen en ervaringen, in de verschillende fases van het cultuurplanproces was.

Constateringen 

We constateren dat de totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020 een langdurig en complex proces is geweest waar veel verschillende partijen een actieve rol in hebben gehad. Over het algemeen kan het cultuurplanproces rekenen op tevredenheid onder de betrokken partijen, met name de zorgvuldigheid en communicatie binnen het proces worden gewaardeerd.

Aanbevelingen voor toekomstige cultuurplan

KWINK groep heeft verschillende aanbevelingen om de transparantie en toegankelijkheid van het volgende cultuurplanproces te vergroten:

  • Onderscheid in procedure maken tussen kleine en grote instellingen als het gaat om de verdeling van gelden.
  • Een budget vaststellen voor innovatie.
  • Nieuwe culturele instellingen een handreiking bieden.
  • Eenvoudigere formats hanteren voor het indienen van aanvragen.

Evaluatie en onderzoek

KWINK groep is expert op het gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen. Met onze bewezen onderzoeks- en evaluatiemethodieken komen we steeds in nieuwe werelden terecht. Van grote toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot instrumenten voor burgerparticipatie en cultuursubsidies.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten