KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek naar optimale governance voor scholen ISW

De scholenkoepel Lucas Onderwijs verzorgt primair- en voortgezet onderwijs in Den Haag, Delft en Westland. Zes van de middelbare scholen die onder Lucas Onderwijs vallen zijn gesitueerd in Westland en vormen de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). Aanleiding In november 2016 is de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland (VVOW) opgericht. De VVOW wenst meer mogelijkheden om invloed […]

21 juli 2017

De scholenkoepel Lucas Onderwijs verzorgt primair- en voortgezet onderwijs in Den Haag, Delft en Westland. Zes van de middelbare scholen die onder Lucas Onderwijs vallen zijn gesitueerd in Westland en vormen de Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW).

Aanleiding

In november 2016 is de Vereniging Voortgezet Onderwijs Westland (VVOW) opgericht. De VVOW wenst meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de koers die Lucas Onderwijs met ISW aangeeft te varen. De VVOW heeft daarnaast behoefte om de zeggenschap over ISW dichtbij in Westland te borgen en niet, zoals in de huidige situatie, op afstand vanuit Den Haag.

Het onderzoek

De commissie (bestaande uit Roel in ’t Veld en Theo Camps en met medewerking van KWINK groep en Berenschot) heeft ruim zestig gesprekken gevoerd met betrokkenen van Lucas Onderwijs, ISW en andere partijen met kennis over onderwijs en economie in Westland.

Vervolgens heeft op 22 mei 2017 een werkconferentie over de toekomst van het voortgezet onderwijs in Westland plaatsgevonden. Op de conferentie waren ruim 70 deelnemers aanwezig, waaronder medewerkers van Lucas Onderwijs en ISW, ondernemers uit Westland en vertegenwoordigers van het overige onderwijs in Westland (PO, MBO en HBO).

Na de conferentie heeft de commissie advies uitgebracht in het rapport Glashelder.

Ervaring van KWINK groep in onderwijssector

KWINK groep heeft ervaring met onderzoek en advies in de onderwijssector. Zo hebben we in 2015 en 2016 congressen georganiseerd met als onderwerp Kwaliteit van Onderwijs. In aanloop naar het eerste congres is de essaybundel de Echte Dingen tot stand gekomen. Ook hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de doorstroom van mbo-ers naar het hbo op de Hogeschool Rotterdam.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten