KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Onderzoek mogelijkheden gratis VOG voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Soms komen vrijwilligers in aanraking met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen of verstandelijk beperkten. Het is dan van belang dat de vrijwilligers op verantwoorde wijze met deze personen omgaan. Om er zeker van te zijn dat iemand in het verleden nooit misbruik heeft gemaakt van mensen in een […]

8 mei 2017

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Soms komen vrijwilligers in aanraking met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen of verstandelijk beperkten. Het is dan van belang dat de vrijwilligers op verantwoorde wijze met deze personen omgaan. Om er zeker van te zijn dat iemand in het verleden nooit misbruik heeft gemaakt van mensen in een kwetsbare situatie kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd. Deze VOG geeft inzicht in het justitiële verleden van de aanvrager. Sinds 2015 bestaat er een regeling om een gratis VOG aan te vragen voor vrijwilligers. KWINK groep doet onderzoek naar de mogelijkheden om deze regeling uit te breiden.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Sinds 2015 is er een regeling waarbij vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG voor hun vrijwilligers kunnen aanvragen. Het doel van deze regeling is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Ook worden vrijwilligersorganisaties op deze manier gestimuleerd om beleid te maken om dit gedrag te voorkomen. Begin  2017 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Hierin wordt gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om de regeling uit te breiden naar  alle vrijwilligers die werken met mensen in afhankelijkheidssituaties. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om ouderen en mensen met een fysieke beperking.

Over het onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) vragen KWINK groep om de mogelijkheden voor en gevolgen van de regeling te onderzoeken.

In het onderzoek kijken we naar mogelijke afhankelijkheidssituaties en geven we een indicatie van het aantal te verstrekken gratis VOG’s. Ook kijken we  wat mogelijke positieve en negatieve effecten van de regeling zijn. We doen hiervoor een uitgebreide documentstudie en spreken met verschillende experts en betrokkenen. De resultaten worden naar verwachting rond de zomer verzonden aan de Tweede Kamer.

Ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met het uitvoeren van beleidsverkenningen, bijvoorbeeld in het onderzoek Budget Inkoop eBooks en het onderzoek naar ongebruikte telecominfrastructuur. Ook op het gebied van vrijwilligers heeft KWINK groep ervaring. Zo deden we recentelijk onderzoek naar de behoefte aan vrijwilligerswerk in de gemeente Den Haag.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten