KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Evaluatie preferente recht commerciële ontwikkeling stationsomgeving

NS en de Rijksoverheid hebben bij de verzelfstandiging van NS in 1995 afspraken gemaakt over de eigendomsverdeling van stations tussen NS Stations en ProRail. NS heeft daarbij het preferente recht voor commerciële ontwikkeling van onder- en overbouwing in de stationsomgeving behouden. Deze preferente positie dient iedere 10 jaar geëvalueerd te worden om te bezien of […]

11 mei 2017

NS en de Rijksoverheid hebben bij de verzelfstandiging van NS in 1995 afspraken gemaakt over de eigendomsverdeling van stations tussen NS Stations en ProRail. NS heeft daarbij het preferente recht voor commerciële ontwikkeling van onder- en overbouwing in de stationsomgeving behouden. Deze preferente positie dient iedere 10 jaar geëvalueerd te worden om te bezien of deze behouden kan blijven. KWINK groep heeft in opdracht van het ministerie van IenM en NS deze evaluatie begeleid. 

Op grond van de gezamenlijke evaluatie concluderen het ministerie van IenM en NS Stations dat de preferente positie van NS Stations behouden mag blijven. Daarbij is het nodig dat NS Stations checks and balances creëert die aantonen dat andere (markt)partijen de kans krijgen om onder- en overbouwing te realiseren als NS Stations dit niet doet, en dat NS Stations transparantie vergroot over het (gebruik van het) preferente recht.

NS Stations en het ministerie van IenM hebben naar aanleiding van de uitkomsten naast de verlenging van het preferente recht met een periode van 10 jaar een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Zo zal NS Stations een verzoekenregister maken om aantoonbaar te maken welke verzoeken voor commerciële onder- en overbouwing zijn binnengekomen. Ook zal NS Stations  tussentijds rapporteren aan het ministerie over initiatieven en projecten voor commerciële onder- en overbouwingen van stations zodat eventuele bijsturing mogelijk is als dit nodig blijkt.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten