KWINK groep 

Annelies Dijkzeul

adijkzeul@kwinkgroep.nl
+31 6 3449 2009

Meer over Annelies

Anne Marit Popma

ampopma@kwinkgroep.nl
+31 6 1276 6549

Meer over Anne Marit

Co-creatie Cultuurplan Rotterdam

Elke vier jaar stelt de gemeente Rotterdam een Cultuurplan op. Dit plan is de basis voor het cultuurbeleid en het verdelingsvoorstel voor subsidies aan culturele organisaties in de gemeente. KWINK groep evalueert het proces rondom de totstandkoming van het Cultuurplan 2017-2020.

Op 24 november 2016 is het Cultuurplan ‘Reikwijdte & Armslag’ door de gemeente Rotterdam vastgesteld. De 89 instellingen die zijn opgenomen in dit Cultuurplan ontvangen tussen 2017 en 2020 een jaarlijkse subsidie. De totstandkoming van dit Cultuurplan is uniek, omdat de uitgangspunten zijn gevormd door co-creatie van de gemeente Rotterdam, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) én de culturele sector. De Rotterdamse wethouder Cultuur heeft toegezegd dit proces te laten evalueren. KWINK groep voert deze evaluatie uit.

Over het onderzoek

Om het proces van totstandkoming in kaart te brengen zal KWINK groep de rol van de verschillende betrokkenen en hun verwachtingen en ervaringen in verschillende fases van het cultuurplanproces in beeld brengen. Het onderzoek bestaat uit een documentstudie, een online vragenlijst voor cultuurinstellingen en interviews met betrokkenen. Dit resulteert in een onderzoeksrapport, waarin wij niet alleen terugblikken op het proces van totstandkoming, maar ook aanbevelingen doen voor het volgende cultuurplanproces en co-creatie als methodiek voor beleidsontwikkeling.

Ervaring

KWINK groep heeft ruime ervaring met onderzoek in de cultuursector. Zo voerden we onderzoek uit naar samenwerking en impact voor The Art of Impact en evalueerden we de productie- en compositiesubsidies in opdracht van Fonds Podiumkunsten. Daarnaast hebben we in 2016 het Behoefteonderzoek Rotterdams StadsCultuurfonds uitgevoerd.

Over KWINK groep

Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. We ontwikkelen beleid en voeren het uit. We evalueren wetgeving, beleid en organisaties en zijn sterk in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. Dat doen we met enthousiasme. Wij zijn leergierig, inlevend en durven te confronteren.

KWINK groep website