KWINK Groep

Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag

+31 (0)70 35 96 955
info@kwinkgroep.nl
Contact
Project

Participatie bij infrastructurele projecten

Bij de totstandkoming van grote infrastructurele projecten is het zaak belanghebbenden goed te betrekken. In de Code Maatschappelijke Participatie is opgenomen op welke wijze deze belanghebbenden betrokken kunnen worden. KWINK groep is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om de Code te evalueren.  De Code Maatschappelijke participatie In 2014 is de Code op verzoek […]

1 februari 2017

Bij de totstandkoming van grote infrastructurele projecten is het zaak belanghebbenden goed te betrekken. In de Code Maatschappelijke Participatie is opgenomen op welke wijze deze belanghebbenden betrokken kunnen worden. KWINK groep is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gevraagd om de Code te evalueren. 

De Code Maatschappelijke participatie

In 2014 is de Code op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld. In de Code zijn uitgangspunten voor maatschappelijke participatie in MIRT-projecten (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) opgenomen. Participatie wil zeggen: de deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties in het planproces. Het doel van participatie is een kwalitatief beter besluit, met meer draagvlak en een kortere doorlooptijd. De Code kent de volgende uitgangspunten:

  • Inbreng vanuit de maatschappij wordt gedurende het gehele planproces meegenomen.
  • Maatschappelijke initiatieven worden met dezelfde zorg als overheidsinitiatieven behandeld.
  • Participatie is transparant.

Over het onderzoek

MIRT-projecten kunnen  een doorlooptijd van vele jaren hebben. Mede daarom zijn de ervaringen met het werken volgens de uitgangspunten van de Code nog beperkt. In het onderzoek kijken we daarom naar de vormgeving van participatie in het algemeen in een aantal geselecteerde MIRT-projecten. Door middel van een documentenanalyse en gesprekken met interne- en externe betrokkenen vergelijken we de vormgeving van participatie met de uitgangspunten uit de Code. Hoe is participatie in MIRT-projecten vormgegeven? Op welke punten voldoet de participatie aan de Code? Op welke punten voldoet de participatie nog niet aan de Code? Wat zijn mogelijkheden om de Code te verbeteren?

Ervaring met evaluatieonderzoek

KWINK groep heeft veel ervaring met evaluatieonderzoek. Zo heeft KWINK groep het Actieplan Fietsparkeren bij Stations geëvalueerd en het elektrisch rijden beleid. Ook heeft KWINK groep veel ervaring met burgerparticipatie. Zo heeft KWINK groep meegeholpen bij het opstellen van het Actieplan Burgerparticipatie in de Gemeente Den Haag.

Gerelateerde onderwerpen

Inzichten